Rocznica „operacji polskiej” NKWD 1937-1938
2021-08-11

Na placu Ojca Adama Studzińskiego, przy Krzyżu Katyńskim, znajduje się tablica upamiętniająca ofiary tzw. operacji polskiej NKWD. To było pierwsze ludobójstwo popełnione na Polakach zamieszkujących terytorium Związku Sowieckiego. Rozkaz w tej sprawie wydał 11 sierpnia 1937 r. komisarz Nikołaj Jeżow.


Pamięć ofiar upamiętnił II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, składając kwiaty pod wspomnianą tablicą.

Represje spotkały około 200 tysięcy Polaków. Karę śmierci wykonano na ponad 100 tysiącach Polaków. Wielu naszych rodaków trafiło do łagrów. Zmuszani do ciężkiej pracy umierali z wycieńczenia i głodu. Dziś szczególnie pamiętamy o ich cierpieniu. Cierpieniu, którego doświadczyli, bo byli Polkami – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.


Więcej o operacji polskiej NKWD: https://bit.ly/3jQj7f420210811_rocznica operacji polskiej NKWD20210811_rocznica operacji polskiej NKWD20210811_rocznica operacji polskiej NKWD20210811_rocznica operacji polskiej NKWD20210811_rocznica operacji polskiej NKWD
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj