Front pogodowy nie odpuszcza. Ostrzeżenia trzeciego stopnia
2021-08-31

Nie mamy dobrych informacji. Prognozy są niekorzystne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB wydał dla Małopolski ostrzeżenia – zarówno meteorologiczne, jak i hydrologiczne. Silne zjawiska pogodowe przejdą przez całe województwo, a przez znaczną część nawet z największą intensywnością.

Opady deszczu – według prognoz – w przypadku okresu obowiązywania ostrzeżeń III stopnia mogą sięgnąć nawet 90-110 mm, co jest szczególnie niebezpieczne na terenach górskich i podgórskich, których te prognozy dotyczą. Także ostrzeżenia I stopnia wskazują na możliwość wystąpienia sumy opadów rzędu 30-50 mm połączonych z burzami. Niemal cała Małopolska objęta jest ostrzeżeniami hydrologicznymi III stopnia wskazującymi na możliwość przekroczenia na rzekach stanów alarmowych.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji pogodowej w Małopolsce. Uczestniczył w nim również I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak. Wojewodowie odebrali meldunki od poszczególnych służb i instytucji. Sytuację w regionie przedstawili starostowie powiatów objętych ostrzeżeniami najwyższego stopnia.

– Najtrudniej będzie w nocy z dziś na jutro. Apeluję do Mieszkańców o ostrożność. W takich sytuacjach konieczne jest stosowanie się do zaleceń służb. Wszystkie jednostki są w gotowości do bardzo intensywnych działań – zarówno w zakresie wzmocnionych składów osobowych, jak i sprzętowych. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy występować o wsparcie Wojska. Zrobimy wszystko, aby zapewnić Mieszkańcom bezpieczeństwo. Wydział Polityki Społecznej MUW jest w pełnej gotowości do przekazywania gminom środków w razie potrzeb związanych z zasiłkami dla poszkodowanych Mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

1. Obowiązujące ostrzeżenia meteorologiczne:

- Intensywne opady deszczu/2 dla powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, krakowski, Kraków, miechowski, olkuski, proszowicki i wielicki. Ważność od godz. 11:00 31.08.2021 do godz. 08:00 1.09.2021 r.

- Intensywne opady deszczu/1 dla powiatów: dąbrowski, tarnowski i Tarnów. Ważność od godz. 11:00 31.08.2021 do godz. 08:00 1.09.2021 r.

- Intensywne opady deszczu/3 dla powiatów: myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański i wadowicki. Ważność od godz. 08:00 31.08.2021 do godz. 20:00 1.09.2021 r.

- Intensywne opady deszczu/2 dla powiatów: gorlicki, limanowski, nowosądecki i Nowy Sącz. Ważność od godz. 11:00 31.08.2021 do godz. 20:00 1.09.2021 r.

2. Obowiązujące ostrzeżenia hydrologiczne:

- gwałtowne wzrosty stanów wody/2 dla obszaru: Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki (małopolskie), od godz. 20:00 30.08.2021 do godz. 20:00 1.09.2021,

- gwałtowne wzrosty stanów wody/2 dla obszaru: Wisła od ujścia Raby do ujścia Dunajca (małopolskie) od godz. 23:00 30.08.2021 do godz. 23:00 1.09.2021,

- wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3 dla obszaru: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca po zb. Czchów, Białej oraz Czarnej Orawy (małopolskie) od godz. 12:00 31.08.2021 do godz. 08:00 2.09.2021

- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 dla obszaru zlewnie lewostronnych dopływów Wisły oraz zlewnie Uszwicy, Dunajca poniżej zb. Czchów, Ropy (małopolskie) od godz. 12:00 31.08.2021 do godz. 15:00 1.09.2021

3. Wprowadzone przez władze samorządowe alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe:

Alarmy przeciwpowodziowe: (wprowadzono na obszarze 7 gmin)

- gm. Łososina Dolna powiat nowosądecki (30 08. 2021 r. o godz. 8:45 )

- gm. Ciężkowice powiat tarnowski (30.08.2021 r. o godz. 7:00)

- gm. Gręboszów (powiat dąbrowski (30.08.2021 r)

- gm. Bolesław powiat dąbrowski (30.08.20201)

- gm. Szczucin powiat dąbrowski (31.08.2021 r od godz. 09:00)

- gm. Mędrzechów powiat dąbrowski (31.08.2021 r od godz. 09:00)

- gm. Radgoszcz powiat dąbrowski (31.08.2021 r od godz. 09:00)

Pogotowie przeciwpowodziowe (obowiązuje w 7 powiatach, 1 mieście na prawach powiatu i 14 gminach)

- 30 sierpnia 2021 r. od godz. 8.00 zarządzeniem Wójta Gminy Radgoszcz (pow. dąbrowski) zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Radgoszcz.

- Starosta Dąbrowski Zarządzeniem nr 30/2021 z 30 sierpnia 2021 r. od godz. 9.45 ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Mędrzechów i Olesno.

- Burmistrz Miasta Grybów zarządzeniem nr RM-SO.0050.79.2021 30 sierpnia 2021 o godz. 6:00 ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe.

- Starosta Limanowski Zarządzeniem nr 1/PCZK/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. od godz. 8.00 ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu limanowskiego.

- Starosta Myślenicki ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatu myślenickiego.

- Starosta Nowosądecki 30.08.2021 r. o godz. 13:00 ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatu nowosądeckiego.

- 30.08.2021 r. Prezydent Miasta Nowego Sącza o godz. 7:00 wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Nowego Sącza.

- 30.08.2021 r. od godz. 10:00 na terenie powiatu bocheńskiego starosta ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe.

- 30.08.2021 r. w Gminie Tuchów (powiat tarnowski) o godz. 10:00 wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe.

- 30.08.2021 r. o godz. 12.45 zarządzeniem nr 92/2021 Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem (powiat nowosądecki) ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe.

- 30.08.2021 r. o godz. 12:00 Burmistrz MiG Skawina ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego.

- 30.08.2021 r. o godz. 12:00 Wójt Gminy Raciechowice (powiat myślenicki) ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe.

- 30.08.2021 r. o godz. 13:00 Wójt Gminy Korzenna (powiat nowosądecki) ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe.

- 30.08.2021 r. o godz. 12:00 Wójt Gminy Iwkowa (powiat brzeski) ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe.

- 30.08.2021 r. o godz. 10:00 Wójt Gminy Myślenice (powiat myślenicki) ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe.

- 30.08.2021 r. o godz. 8:00 Wójt Gminy Lisia Góra (powiat tarnowski).

- 30.08.2021 r. o godz. 14:30 Wójt Gminy Kamionka Wielka (powiat nowosądecki) ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe.

- 30.08.2021 r. o godz. 15:00 Wójt Gminy Rytro wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe.

- 30.08.2021 r. Starosta Nowotarski o godzinie 16.00 ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu nowotarskiego.

- 31.08.2021 r. o godz. 09:30 Wójt Gminy Zabierzów (powiat krakowski) ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe.

- 31.08.2021 r. Starosta Gorlicki o godzinie 10:00 ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatu gorlickiego.

- 31.08.2021 r. Burmistrz GiM Proszowice o godzinie 12:00 ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla gminy i miasta Proszowice.

4. Działania PSP

KW PSP – od godz. 06.00 do godz. 12:00 31.08. – odnotowała 56 interwencji (za poprzednią dobę: 225) - przede wszystkim pompowania wody z zalanych terenów i piwnic, zabezpieczenie obiektów workami z piaskiem, udrażnianie zamulonych i uszkodzonych rowów, przepustów i dróg, usuwanie powalonych drzew.

5. Sytuacja energetyczna (stan na godz. 12:30):

Bez dostawy energii elektrycznej pozostaje 1431 odbiorców (19 stacji), większość odbiorców z terenu powiatu krakowskiego.

6. Sytuacja hydrologiczna

Stany ostrzegawcze i alarmowe na rzekach:

Stany alarmowe - 2

Stany ostrzegawcze – 12

Przekroczony stan alarmowy:

- Szreniawa w Biskupicach – o 5 cm;

- Biała w Tuchowie – o 26 cm.

Przekroczony stan ostrzegawczy:

- Biała w Koszycach Wielkich – o 64 cm;

- Biała w Tarnowie – 0 48 cm;

- Dunajec w Żabnie – o 90 cm;

- Dunajec w Czchowie – o 3 cm;

- Sękówka w Gorlicach

- Wisła w Karsach – o 77 cm;

- Wisła w Szczucinie – o 32 cm;

- Dunajec w Sromowcach Wyżnych – 0 36 cm;

- Piekielnik w Jabłonka – Piekielnik – o 4 cm,

- Raba w Proszówkach – o 135 cm;

- Rudawa w Balicach – o 26 cm;

- Skawinka w Radziszowie – o 28 cm.

20210831 sztab kryzysowy 20210831 sztab kryzysowy 20210831 sztab kryzysowy 20210831 sztab kryzysowy 20210831 sztab kryzysowy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj