Bezpieczna droga do szkoły
2021-09-02

Dzieci wracają do szkół po dłuższej przerwie, wynikającej nie tylko z okresu wakacyjnego, ale także z powodu z epidemicznych ograniczeń. Małopolscy policjanci czuwają, aby droga do szkoły była bezpieczna. Prowadzone działania dotyczą zarówno dzieci poruszających się pieszo, jak i korzystających z indywidualnych czy zorganizowanych form dowozu do szkół.

Działania te omówili dziś na briefingu prasowym wojewoda małopolski Łukasz Kmita i komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion. Briefing odbył się obok Szkoły Podstawowej nr 87 na osiedlu Teatralnym 35 w Krakowie.

Nadzwyczajna kontrola drogowa
Obok Szkoły Małopolska Policja przygotowała miejsce kontroli drogowej. Zachowanie kierowców było „nadzorowane” nie tylko przez policjantów, ale także przez uczniów. Ci kierowcy, którzy przestrzegali zasad ruchu drogowego, otrzymywali od dzieci drobne upominki.

Okolice szkół w centrum uwagi
W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2021/2022, po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, nastąpi wzrost natężenia ruchu w rejonach szkół oraz na prowadzących do nich drogach. W ubiegłym roku szkolnym przez dłuższy czas lekcje odbywały się zdalnie. Uczniowie długo pozostawali w domach, dlatego bardzo ważne jest przypomnienie im podstawowych zasad kodeksu drogowego oraz nadzorowanie kierowców w rejonach szkół .

Policja przeprowadzi na terenie województwa małopolskiego od 1 do 30 września 2021 r. działania pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Ich celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się po drogach, korzystającym ze zorganizowanych i indywidualnych form dowozu do szkół. Odbędą się kontrole drogowe, ale też akcje popularyzujące zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dobry przykład
- W okolicach szkół kierowcy powinni jeździć z większą ostrożnością. Także  rodzice mają  wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa swym pociechom. Jeśli tego jeszcze nie zrobili, to w pierwszych dniach szkoły powinni pokazać dzieciom nie najkrótszą, a najbezpieczniejszą drogę o szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść, utrwalając prawidłowe zachowania  w drodze do szkoły  i zwracając uwagę na  zagrożenia związane z ruchem drogowym. Natomiast szkoły i dzieci zachęcam do udziału w dodatkowych inicjatywach podnoszących świadomość przepisów ruchu, np. „Odblaskowej Szkole”.  We wrześniu rozpoczyna się XI edycja tego małopolskiego konkursu promującego korzystanie przez pieszych z elementów odblaskowych, a skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Konkurs organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji  w Krakowie, a  Wojewoda Małopolski jest partnerem projektu. Dziękuję małopolskim policjantom za zaangażowanie w te działania – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pod czujnym okiem Policji
- Działania „Bezpieczna  droga  do szkoły” rozpoczęły się już kilka tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wspólnie z zarządami dróg przeprowadziliśmy lustrację oznakowania w rejonach małopolskich szkół, co skutkowało 72 wnioskami dotyczącym zmian w zakresie m.in. poprawy widoczności znaków drogowych. Aktualne nasze działania będą miały formę nadzoru nad ruchem drogowym przy jak największej liczbie szkół. W pierwszej kolejności nadzorem obejmiemy rejony szkół zagrożonych wypadkowością oraz rejony szkół o dużym natężeniu ruchu. Policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie takie jak nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu czy wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych. Będziemy zwracać uwagę na sposób przewożenia dzieci. W tym zakresie będziemy dążyć do skontrolowania wszystkich autobusów szkolnych – opisuje komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.

- Nasze działania to nie tylko kontrola ruchu drogowego. Policjanci pełniący służbę w rejonach szkół udzielać będą pomocy w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych, tzw. szkolnych  przejściach dla pieszych oraz praktycznie uczyć prawidłowego zachowania się na drodze. Profilaktykę i edukację młodzieży szkolnej  w zakresie bezpieczeństwa ruchu prowadzimy systematycznie przez cały rok, ale w ciągu najbliższych dwóch tygodni  zintensyfikujemy te działania i skierujemy je zwłaszcza do uczniów najmłodszych klas, prowadząc zajęcia w szkołach i w terenie, np. w rejonach przejść dla pieszych – dodaje komendant.

Statystyki
W 2020 roku w Małopolsce odnotowano 167 (spadek o 43%  w porównaniu do 2019 roku) ofiar wypadków wśród dzieci do lat 14, w tym 3 ofiary śmiertelne i 164 ranne (spadek o 43%).

Najbardziej zagrożoną kategorią uczestników ruchu drogowego wśród tej grupy wiekowej okazali się pasażerowie samochodów osobowych (w wypadkach zostało poszkodowanych 78 osób, w tym 3 ofiary śmiertelne) oraz piesi (48 osób).

W roku 2019 roku w Małopolsce odnotowano 293 ofiary wypadków wśród dzieci do lat 14, w tym 3 śmiertelne, a 290 zostało rannych.

Będą kolejne bezpieczne przejścia dla pieszych
- Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego stawia na bezpieczeństwo, w tym na bezpieczne przejścia dla pieszych. W 2021 roku dwukrotnie ogłosiłem nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. zadań powiatowych oraz zadań gminnych, mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem wniosku o dofinansowanie mogły być zadania obejmujące budowę nowego przejścia dla pieszych lub rozbudowę/przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych oraz działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia, w ramach drogi będącej drogą publiczną (powiatową lub gminną). Zadania dotyczyły przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, jak i na odcinkach dróg powiatowych oraz dróg gminnych pomiędzy skrzyżowaniami. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno zadanie wynosiła do 200 tys. zł – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach pierwszego naboru ogłoszonego 10 marca 2021 roku małopolskie samorządy złożyły łącznie 84 wnioski, w tym:
- 42 wnioski na zadania powiatowe obejmujące 55 przejść dla pieszych,
- 42 wnioski na zadania gminne obejmujące 61 przejść dla pieszych.

26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził  ostateczną listę zadań rekomendowanych do dofinansowania. Wszystkie zadania otrzymały dofinansowanie w wysokości 80% wartości zadania (tj. na najwyższym możliwym poziomie dofinansowania).

W ramach drugiego naboru ogłoszonego 2 lipca 2021 roku małopolskie samorządy złożyły łącznie 50 wniosków, w tym:
- 24 wnioski na zadania powiatowe obejmujące 35 przejść dla pieszych,
- 26 wnioski na zadania gminne obejmujące 36 przejść dla pieszych.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita właśnie podpisał listy zadań rekomendowanych do dofinansowania. Zostały one przekazane do Ministra Infrastruktury, a następnie zostaną przedłożone Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia.

- W ramach obydwu naborów jednostki samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego złożyły wnioski na dofinansowanie realizacji zadań obejmujących w sumie 187 przejść dla pieszych. Wartość wszystkich zgłoszonych zadań wynosi ogółem blisko 23 mln zł, a dofinansowanie (w wysokości 80%) wyniesie blisko 17 mln zł. Dziękuję wszystkim samorządom, które przystąpiły do programu. Bezpieczne przejścia dla pieszych to sprawa ważna dla nas wszystkich – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 20210902_bezpieczna droga 241255098_228390249294580_237727173888420902_n
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj