Po raz ostatni na ukochanym Wawelu…
2021-09-07

Kiedy w ubiegłym tygodniu w godzinach popołudniowych z wawelskiego wzgórza rozbrzmiał głos dzwonu Zygmunt – Kraków zatrzymał się na chwilę. Zgodnie z tradycją, ton serca najsłynniejszego dzwonu w Polsce po raz kolejny ogłaszał ważną wiadomość. Tego dnia, niespodziewanie odszedł do wieczności wieloletni opiekun, przyjaciel wzgórza wawelskiego, proboszcz parafii archikatedralnej św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława na Wawelu -  ks. prałat Zdzisław Sochacki. Zmarłego kapłana pożegnali dzisiaj rodzina,  przyjaciele, krakowianie, współbracia w kapłaństwie oraz przedstawiciele świata kultury, polityki i nauki.

Uroczystości żałobne rozpoczęła msza święta w katedrze na Wawelu, której przewodniczył metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. Hołd zmarłemu przybyli złożyć między innymi: prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Terlecki i Marek Pęk, posłowie i ministrowie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, reprezentanci służb, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego.

- Ksiądz Zdzisław Sochacki był wspaniałym kapłanem, człowiekiem wielkiego ducha; w Jego życiu Bóg, Ojczyzna, ludzie i katedra to były rzeczy najważniejsze – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości pogrzebowych na Wawelu.

- Kiedyś obiecałem Mu, że wszystkie Jego zmartwienia dotyczące katedry będziemy starali się zrealizować, bo to się temu miejscu po prostu należy. Dziękuję Panu Premierowi, Pani Premier i wszystkim, którzy stanowią Zjednoczoną Prawicę za to, że z satysfakcją ksiądz prałat mógł doglądać wszystkich remontów, które chciał zrobić. Był zachwycony tym, że udało się je zrealizować. Był wielkim opiekunem katedry, był człowiekiem ciepłym i wyrozumiałym, zawsze do dyspozycji dla tych, którzy chcieli się modlić; był człowiekiem wielkiego ducha. Księże prałacie, Bóg zapłać. Nie mam wątpliwości, że Ksiądz Prałat cieszy się dzisiaj z obecności, gdzieś tam przy tronie Pana. Spoczywaj w pokoju, Księże Prałacie – dodał prezydent.

W dowód uznania zasług Księdza Prałata prezydent Andrzej Duda przyznał mu pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. To wyjątkowe odznaczenie z rąk głowy państwa odebrał brat zmarłego Edward Sochacki.

W uznaniu aktywnej roli w rozwoju stosunków między węgierską i polską wspólnotą kościelną oraz w pielęgnowaniu kultu świętych ważnych dla obu narodów prezydent János Áder przyznał ks. Z. Sochackiemu Krzyż Kawalerski Orderu Węgierskiego Zasługi. Wyróżnienie w imieniu prezydenta Węgier przekazał konsul generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér.

Ks. Sochackiego z wielką serdecznością wspominał także wojewoda małopolski Łukasz Kmita:
- Śp. ksiądz prałat Zdzisław Sochacki był człowiekiem oddanym Bogu i ludziom, wiernym gospodarzem Katedry Wawelskiej. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako ten, który na co dzień dzielił się z nami dobrem i serdecznością. Jego śmierć jest wielką stratą dla Krakowa i Małopolski.

Po zakończonej mszy świętej, dalsze uroczystości żałobne miały miejsce na cmentarzu Rakowickim. To właśnie tutaj, w grobowcu kapitulnym znalazł miejsce wiecznego spoczynku kustosz historii, świadek i kreator wawelskich przemian, ale przede wszystkim kapłan o wielkim sercu i wielkiej życzliwości dla każdego.   

***
Dom rodzinny i kościół – to dwa filary, na których ks. Z. Sochacki oparł swoje życie. To one ukształtowały go i dały swoisty kamień węgielny pod budowę jego życia. To życie, które rozpoczęło się w Suchej Beskidzkiej, wiodło szlakami różnych dróg: przez studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, których zwieńczeniem było przyjęcie w 1979 r. święceń kapłańskich z rąk kardynała Franciszka Macharskiego; następnie przez parafie Chrystusa Króla w Bielsku-Białej Leszczynach i św. Rodziny w Zakopanem na Krupówkach, gdzie młody ksiądz pracował jako wikariusz i katecheta; wreszcie, droga ta przywiodła Księdza Prałata z powrotem do Krakowa, gdzie po dziesięciu latach pracy wikariuszowskiej powierzono mu zadania prefekta i ekonoma w Seminarium Duchownym. Miasto królów i władców Polskich na nowo stało się dla niego domem i miejscem wykonywania codziennych obowiązków.

Wszystkie doświadczenia dotychczas spotkanych osób i odwiedzonych miejsc, a także zrealizowanych wyzwań i zadań umacniały i rozwijały w Księdzu Prałacie wyjątkowe umiłowanie do historii Polski. Ks. Zdzisław Sochacki miał poczucie nie tylko olbrzymiej odpowiedzialności za realizację powołania, którym został obdarzony, ale także ogromną miłość do Ojczyzny i szacunek do jej historii. W szczególny sposób pasje te spotykały się w zadaniach proboszcza parafii archikatedralnej św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława na Wawelu. To właśnie tutaj, w miejscu, gdzie spoczywają polscy władcy, ks. Z. Sochacki od 2007 roku pełnił wyjątkową rolę. Rolę, której niewielu do tej pory mogło doświadczyć i ją realizować. To wymagające zadanie stało się jednocześnie wyzwaniem, które z radością podejmował każdego dnia. Serdeczność i życzliwość, które miał dla każdego, udowadniały, że praca właśnie tutaj – na Wawelu – dawała Księdzu Prałatowi wyjątkową satysfakcję i była zachętą do podejmowania kolejnych ważnych zadań troski i opieki nad tym wyjątkowym miejscem.

Kapłańska droga ks. Sochackiego, której zalążki rodziły się już zapewne w sercu młodego ministranta w suskim kościele, rozkwitła z całą mocą i trwała od momentu przyjęcia święceń przez 42 lata. Odszedł niespodziewanie i zdecydowanie za wcześnie.20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego 20210907 Pogrzeb księdza Sochackiego
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj