Modernizacja szkoły w Trzebuni w gminie Pcim. Niemal 3,5 miliona złotych dofinansowania z rezerwy ogólnej
2021-09-21

Na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, premier Mateusz Morawiecki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, przeznaczył 3 480 000 złotych dla gminy Pcim na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową i przeciwpożarową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą wewnętrzny układ  komunikacyjny, na działce nr 10992 w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim.

- Dzięki dofinansowaniu rządu premiera Mateusza Morawieckiego uczniowie szkoły w Trzebuni zyskają zmodernizowaną placówkę. Budynek nowoczesny w pełni bezpieczny. Zakres modernizacji budynku obejmuje m.in. montaż ekologicznych instalacji grzewczych oraz energooszczędnych źródeł światła. To bardzo ważne, byśmy dbali także o nasze środowisko. Bo czyste powietrze, to nasza wspólna sprawa – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Budynek wymaga kompleksowych działań zwiększających jego efektywność energetyczną, likwidacji przestarzałych rozwiązań oraz zastosowania nowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Kompletna modernizacja przyniesie korzyści nie tylko środowiskowe, ale również ekonomiczne. Zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną, jak i ograniczenie strat ciepła.

- Jest to dla nas podniosła chwila, bo po tylu latach starań podpisujemy umowę na dofinansowanie szkoły. Do tej pory próbowaliśmy pozyskać środki z wielu źródeł i cieszymy się, że Pan Wojewoda wychodzi nam z pomocą i to dofinansowanie z budżetu Premiera za pośrednictwem Wojewody do nas trafia- mówił Piotr Hajduk.

W ramach zadania realizowanego w 2021 roku planuje się ocieplenie fundamentów, stropu wraz z remontem dachu oraz ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem lub wełną mineralną, wymianę części stolarki okiennej oraz drzwi. Planowana jest modernizacja punktów świetlnych na oświetlenie energooszczędne, wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe kondensacyjne oraz wymiana przewodów przemysłowych wraz z izolacją cieplną i grzejnikami na nowe z zaworami termoregulacyjnymi. Zostaną również zamontowane zasobniki centralnej wody użytkowej, ogrzewane powietrzną pompą ciepła, spełniające wymagania Odnawialnych Źródeł Energii. Inwestycja obejmuje modernizację sal dydaktycznych oraz przebudowę obiektu, zgodnie z zaleceniami przeciwpożarowymi.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej w 2021 roku, oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 7 518 667,04 złotych. Środki własne gminy to kwota 4 351 373,05 zł, w tym 4 300 000 zł w ramach pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Kwota przyznanego dofinansowania stanowi ponad 44% kosztów całej inwestycji.

- To ważne, by młodzi Małopolanie mogli się kształcić w godnych warunkach. Stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju i edukacji dzieci, zwiększając poprawę bezpieczeństwa, to nasz priorytet. Liczę na to, że już za parę miesięcy uczniowie wrócą do odmienionej szkoły. Musimy wspólnie zadbać o rozwój naszych małych mieszkańców – dodał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- To dla mnie ogromna radość, móc uczestniczyć w tym wydarzeniu. Już od lat myśleliśmy o remoncie tej szkoły. To dobry czas dla ziemi myślenickiej i dobry czas dla gminy Pcim. Mamy dzisiaj finał wieloletnich starań. Trzeba powiedzieć, że to nie jedyna inwestycja finansowana z funduszy rządowych w naszym regionie – podkreślał poseł Władysław Kurowski.

- Jako mieszkaniec, bardzo dziękuję za te wszystkie inwestycje, które są realizowane na terenie gminy Pcim. Jako absolwent tej szkoły chce powiedzieć, że wielokrotnie wspólnie z Panem Dyrektorem rozmawialiśmy o ogromie potrzeb i prac, które trzeba wykonać w szkole. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że to finansowanie spływa właśnie tutaj do szkoły w Trzebuni – mówił radny województwa Małopolskiego Robert Bylica.

20210921_Trzebunia 20210921_Trzebunia 20210921_Trzebunia 20210921_Trzebunia 20210921_Trzebunia 20210921_Trzebunia 20210921_Trzebunia 242490928_240900054710266_8483121836667248778_n
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj