Już pięćdziesiąt lat niosą niepełnosprawnym przyjaźń
2021-10-04

Są stowarzyszeniem katolickim. Zrzeszają młodych wolontariuszy, którzy niosą pomoc i radość osobom z niepełnosprawnościami. „Klika” – bo o niej mowa, właśnie zainaugurowała obchody jubileuszu swego 50-lecia. W konferencji zorganizowanej z tej okazji uczestniczyli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” powstało w 1971 roku. Środowisko skoncentrowane wokół „Kliki” wyrosło w oparciu o wspólnotę działającą przy duszpasterstwie akademickim „Beczka” przy klasztorze oo. dominikanów w Krakowie.

To właśnie studenci przyjęli za swój cel niesienie przyjaźni osobom niepełnosprawnym, mając w szczególności na uwadze integrację ich ze społeczeństwem. W tym roku stowarzyszenie obchodzi jubileusz 50-lecia pracy.

Towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, organizowanie wspólnych wyjść do kina czy dzielenie czasu podczas wakacyjnego lub rekolekcyjnego wyjazdu – to tylko nieliczne z zadań realizowanych przez wolontariuszy.

Co więcej, w 2007 roku, udało się uruchomić „Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej”, a rok później „Warsztaty Terapii Zajęciowej” dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

O tym, jakie wyzwania stają przed instytucjami zajmującymi się wspieraniem osób niepełnosprawnych, rozmawiano podczas dzisiejszej konferencji. Dyskusję poprzedził premierowy pokaz filmu Teatru Exit pt. „Tobiasz”.

20210410_50 lat "Kliki"20210410_50 lat "Kliki"20210410_50 lat "Kliki"
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj