Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zainaugurowała kolejny rok akademicki
2021-10-08

Po raz dwudziesty trzeci w murach nowosądeckiej uczelni rozbrzmiały słowa: „Vivat Academia, vivant professores!”. Wśród zgromadzonych na uroczystej inauguracji był I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

- Misją uczelni jest prowadzenie badań naukowych, odkrywanie prawdy oraz kształcenie umiejętności jej poznawania. Prawda jest wartością, która definiuje tę instytucję. Ma ona moc jednoczącą, może być fundamentem zgody i solidarności, także na poziomie społecznym. Prawda jest również fundamentem wolności akademickiej. Tę wolność chcemy wzmacniać i promować w każdym wymiarze działalności akademickiej – napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście skierowanym do uczestników, odczytanym przez I wicewojewodę małopolskiego Józefa Leśniaka.

Podczas wydarzenia dokonano immatrykulacji tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z uczelnią. W tym roku rekrutację na pierwszy rok studiów w PWSZ w Nowym Sączu pomyślnie przeszło 1161 osób.

- Dwie i pół dekady temu pierwsi żacy stanęli tutaj, by składać, podobnie jak obecni dzisiaj studenci, ślubowanie. Od tamtego czasu uczelnia zmieniała się, wzrastała i rozbudowywała. Głęboko wierzę, że społeczność zgromadzona wokół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu będzie nadal wzmacniać się i rozwijać. Tego wszystkim Państwu szczerze życzę – przekazuje I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Dzisiejsze wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę przekazał wicewojewoda Józef Leśniak. Odznaczenia państwowe nadane zostały na wniosek Ministra Edukacji i Nauki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

20211008 Inauguracja NS 20211008 Inauguracja NS 20211008 Inauguracja NS 20211008 Inauguracja NS 20211008 Inauguracja NS 20211008 Inauguracja NS 20211008 Inauguracja NS 20211008 Inauguracja NS 20211008 Inauguracja NS
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj