Bogu i Ojczyźnie na chwałę. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla księdza infułata Jerzego Bryły
2021-10-11

Ten Medal to wyraz wdzięczności dla tych, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Dziś z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity Medal ten odebrał ksiądz infułat Jerzy Bryła.

– Jest Ksiądz wzorem wiernej służby Niepodległej. To dla mnie wielki zaszczyt móc przekazać Księdzu Infułatowi, w imieniu Prezydenta RP, to odznaczenie. Ten Medal to wyraz uznania za krzewienie miłości i szacunku do Ojczyzny oraz piękną i wielowymiarową działalność społeczną. Otwartość i serdeczność Księdza są szeroko znane i cenione w środowisku krakowskim i nie tylko. Dziękuję za dobroć serca, z jaką realizuje Ksiądz życiowe powołanie, dając zarazem nadzieję wszystkim, którzy jej potrzebują – mówi wojewoda małopolski Łukasza Kmita.

– Bogu i Ojczyźnie na chwałę – powiedział ksiądz infułat, odbierając Medal.

Podczas dzisiejszej uroczystości w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda Łukasz Kmita otrzymał od odznaczonego wyjątkowy podarunek. To książka, na którą składa się wywiad z duchownym, a która jest piękną ilustracją bogatego życiorysu księdza infułata, pt. "Wczoraj i dziś. Z Ks. Infułatem Jerzym Bryłą rozmawia Janusz M. Paluch".

– Z życzeniami błogosławieństwa Bożego w pracy dla naszej Ojczyzny – głosi dedykacja, którą na pierwszej stronie książki umieścił ks. infułat Jerzy Bryła.

Ks. infułat przyszedł na świat ponad 93 lata temu, a od blisko 70 lat pełni posługę duszpasterską wśród różnych środowisk. Był jednym z pierwszych organizatorów duszpasterstwa osób głuchych w powojennej Polsce, a stworzony przez niego model wykorzystywany jest do tej pory jako wzór dla innych wspólnot. Swoją opieką otaczał także m.in. dzieci słyszące, których rodzice żyją w świecie ciszy.

Równolegle podjął pracę w Zarządzie Międzynarodowego Koła Ekumenicznego, gdzie działał przez 6 kadencji, czyli przez 24 lata. Jako proboszcz na krakowskim Salwatorze angażował się w odnowę zabytkowych kościołów i renowację cmentarza. Pod swoją opiekę przyjął także Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe, wspierając jego rozwój i pomagając w nawiązaniu kontaktów z innymi organizacjami strzeleckimi w kraju i za granicą.

W 1999 r. ukazała się książka pod tytułem „Głusi słyszą”, której autorem jest właśnie ks. infułat. Książka została przyjęta z uznaniem, o czym świadczy chociażby fakt, że stanowi ona cenny materiał, po który chętnie sięgają surdopedagodzy, defektolodzy, pedagodzy czy psycholodzy.

Pomimo przejścia na emeryturę w 2005 r. ks. Jerzy Bryła aktywnie włączał się w życie społeczne. I tak, od 2010 r., ukazywał się program telewizyjny współtworzony przez duchownego pt. „Parafia z sercem”. Nie sposób nie wspomnieć również o zaangażowaniu ks. Bryły w krzewienie idei tolerancji. Miało ono swój wyraz chociażby podczas konferencji czy sympozjów, m.in. na temat dialogu między trzema wielkimi religiami światowymi.

W dowód uznania zasług ks. Jerzy Bryła w 2012 r. odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Natomiast w 2017 r. ks. infułat otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła Odznaczenie_ks.J.Bryła
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj