Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej
2021-10-22

Stanowią istotne ogniwa bezpieczeństwa państwa. Tworzą je wojewódzkie sztaby wojskowe i komendy uzupełnień. Dziś małopolskie Terenowe Organy Administracji Wojskowej obchodziły swoje święto. Przypada ono 27 października i zostało ustanowione w 2012 roku.

Uroczystości odbyły się w Tarnowie. Wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, który objął je swoim patronatem honorowym, reprezentował II wicewojewoda Ryszard Pagacz. W wydarzeniu wzięli udział płk Marcin Żal – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz ppłk Andrzej Korytko – wojskowy komendant uzupełnień.

Podczas uroczystości zasłużeni żołnierze i pracownicy małopolskich terenowych organów administracji wojskowej otrzymali państwowe i okolicznościowe odznaczenia.

- Gratuluję wszystkim Odznaczonym, dziękując za Waszą pracę na rzecz obronności kraju. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie ma szczególnego Patrona – Karola Wojtyłę Seniora, niezwykle zdyscyplinowanego i rzetelnego człowieka, który jako podoficer CK Armii i kapitan administracji Wojska Polskiego w najtrudniejszych okolicznościach życia nie zapominał, co jest dla niego źródłem prawdziwej siły. Niech praca na rzecz Sił Zbrojnych RP i wzmacniania obronności naszego kraju daje Państwu poczucie dumy i satysfakcji – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

27 października 2018 roku ustawą Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego o powszechnym obowiązku służby wojskowej powołano do życia terenowe organy administracji wojskowej. Powstały wówczas Okręgowe i Powiatowe Komendy Uzupełnień – poprzedniczki dzisiejszych wojskowych komend uzupełnień i wojewódzkich sztabów wojskowych. Od 2013 r. lokalne jednostki WKU w obrębie swoich województw spotykają się co roku pod koniec października, by uczcić powstanie pierwszych terenowych organów władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.

20211022 Święto TOAW w Tarnowie20211022 Święto TOAW w Tarnowie20211022 Święto TOAW w Tarnowie20211022 Święto TOAW w Tarnowie20211022 Święto TOAW w Tarnowie20211022 Święto TOAW w Tarnowie20211022 Święto TOAW w Tarnowie20211022 Święto TOAW w Tarnowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj