Setne urodziny dr Wandy Półtawskiej
2021-11-03

Specjalistka w dziedzinie psychiatrii, przyjaciółka św. Jana Pawła II, autorytet moralny – dr Wanda Półtawska obchodzi setną rocznicę swoich urodzin. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego życzenia Jubilatce złożył wojewoda małopolski Łukasz Kmita – organizator uroczystości.

W uroczystości wzięli udział także: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak i II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Uroczystość poprzedzona była mszą świętą, która odbyła się w bazylice Mariackiej.

– W tym szczególnym dniu – w imieniu własnym oraz członków Rady Ministrów – składam Pani serdeczne podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat. Dziękuję za swoistą lekcję życiowej wytrwałości, którą przekazuje Pani innym – napisał w liście do Jubilatki premier Mateusz Morawiecki.

– Czuję się niezmiernie zaszczycony, że mogę osobiście towarzyszyć Pani w tym wyjątkowym dniu i dzielić radość, która jest dziś udziałem tak wielu osób – Rodziny, Bliskich i Przyjaciół. Spoglądając na Pani wspaniały życiorys, można dostrzec, że każdy moment przepełniony jest nieopisaną dobrocią. W każdej chwili widać szlachetne zatroskanie o los drugiego człowieka. Każdy etap wymagającej, choć pięknej drogi życiowej jest naznaczony ciepłem i empatią – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Karol Wojtyła nie używał słowa „tłumy”. Każdy jest jednakowo ważny. Nie dajcie się traktować jako stado. Człowiek musi odszukać swoją tożsamość i plan Boga wobec niego. Jesteście, każdy z was, odpowiedzialni za siebie, ale zapominacie o tym, że ten każdy człowiek sam pisze swój życiorys. Karol Wojtyła uznawał przede wszystkim człowieka – powiedziała Wanda Półtawska.

Wanda Półtawska urodziła się 2 listopada 1921 r. w Lublinie. Przed wojną uczęszczała do szkoły urszulanek, a także działała w harcerstwie. Po agresji Niemiec i ZSRS na Polskę włączyła się do walki w konspiracji niepodległościowej jako łączniczka.

W lutym 1941 r. wraz z grupą harcerek została aresztowana przez gestapo, a następnie wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Tam stała się ofiarą niemieckich lekarzy, którzy przeprowadzali na niej eksperymenty pseudomedyczne. Pod koniec wojny została przewieziona do obozu w Neustadt-Glewe, gdzie 7 maja 1945 r. odzyskała wolność.

Po powrocie do Polski rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza rozpoczęła pracę zawodową, najpierw w Szpitalu Psychiatrycznym w Kobierzynie, a następnie w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie. Równolegle uzyskała kolejne stopnie specjalizacji, a w 1964 r. obroniła doktorat z psychiatrii. Trzy lata później zorganizowała Instytut Teologii Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, którym kierowała przez 33 lata.

– Jestem pełen podziwu dla Pani poświęcenia na rzecz poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. Mamy świadomość, jak ważna jest to misja. Święty Jan Paweł II, Pani bliski Przyjaciel, mówił nam bowiem, że „rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra”. Pozostajemy ogromnie wdzięczni za to, że niestrudzenie podąża Pani za tym wezwaniem. Mamy to szczęście, że możemy czerpać z Pani nauk i inspirować się myślami, którymi się Pani z nami dzieli – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Dla Jana Pawła II Wanda Półtawska była nie tylko wieloletnią przyjaciółką i osobą największego zaufania, ale także – jak sam o tym pisał – osobistym ekspertem w dziedzinie Humanae vitae. Początkowo stała się powiernikiem Jego spraw w Kościele krakowskim, ale Jej praca szybko przybrała wymiar międzynarodowy.

W latach 1981-1984 była wykładowcą w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, a od 1983 r. członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny. Wielokrotnie uczestniczyła w organizowanych na całym świecie sympozjach i konferencjach naukowych, których tematem była rola rodziny we współczesnym świecie oraz ochrona życia nienarodzonego.

Źródło informacji biograficznych: IPN 


20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej 20211103 Setna rocznica urodzin dr Wandy Półtawskiej
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj