Międzyresortowy zespół do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 roku zainicjował swoje obrady
2021-11-18

Pierwsze posiedzenie zespołu miało miejsce dzisiaj. W spotkaniu wzięli udział Grzegorz Puda – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sekretarz stanu w resorcie.  Z ramienia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie uczestniczył II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Zadania zespołu określa ustawa z 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022. Są nimi: monitorowanie postępów przygotowań związanych z organizacją Forum (w skrócie WUF11), dokonywanie okresowej oceny stanu tych przygotowań oraz nadzorowanie realizacji zadań wynikających z organizacją WUF11.

W zespole wspólne działania podejmują przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej i służb. Przewodniczy mu natomiast minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

- Światowe Forum Miejskie to największe i najważniejsze wydarzenie na świecie poświęcone wyzwaniom współczesnych miast, polityce miejskiej i zrównoważonej urbanizacji. Po 10 latach WUF ponownie zawita do Europy. Nasza determinacja opłaciła się, 11. sesja Światowego Forum Miejskiego odbędzie się w Katowicach. To duże wyróżnienie dla naszego kraju. Polska ma do pokazania wyjątkową historię miejskich transformacji, które mogą stać się inspiracją dla innych  – podkreślał Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.  

Światowe Forum Miejskie odbywa się co 2 lata pod auspicjami ONZ – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich. Organizatorami przyszłorocznej sesji WUF są UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice. Wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/przygotowania-do-swiatowego-forum-miejskiego-ida-pelna-para

20211118 forum 20211118 forum
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj