M.in. o trzynastce i czternastce dla emerytów i rencistów. II dzień wizyty minister Marleny Maląg w Małopolsce
2021-11-25

W naszym województwie gości z dwudniową wizytą minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wśród zaplanowanych na dzisiaj wydarzeń szczególne miejsce zajęły wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Pracownika Socjalnego. Sporo uwagi poświęcono też dodatkowym świadczeniom dla emerytów i rencistów. Minister Marlenie Maląg towarzyszył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Najlepsze życzenia dla pracowników socjalnych

Święto wszystkich pracowników służb społecznych obchodzono dzisiaj w Lusławicach oraz Brzesku. To osoby, które na co dzień otaczają opieką potrzebujących mieszkańców. Od pracowników socjalnych wymagane jest szczególne zaangażowanie. Muszą też cechować się wrażliwością. Dzisiejsze spotkania były okazją do podziękowań za ich codzienną pracę. Minister Marlena Maląg wręczyła też pracownikom socjalnym odznaki honorowe „Primus in Agendo” oraz „Meritis pro Familia”.

- To Państwo, pracownicy socjalni, jesteście na pierwszej linii frontu i każdego dnia niesiecie wsparcie drugiemu człowiekowi. Dzień Pracownika Socjalnego, który obchodziliśmy 21 listopada, jest ważnym świętem dla szczególnej i niezastąpionej grupy ludzi, jakimi jesteście. W Polsce pracuje dziś blisko 23 tys. pracowników socjalnych. W województwie małopolskim pracuje blisko 2 tys. pracowników socjalnych. To społeczność ludzi z misją, niosących pomoc najbardziej potrzebującym - mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

- Przekazuję najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników socjalnych. Dziękujemy Wam za życzliwość, wrażliwość i empatię oraz szczególne poświęcenie w czasie pandemii! Wasza codzienna niełatwa praca daje nadzieję wielu osobom, którym pomagacie! - podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Władze powiatu tarnowskiego, w uznaniu wsparcia dla samorządu w zakresie działalności społecznej oraz rozwoju powiatu, uhonorowały szefową resortu rodziny i polityki społecznej „Groszem Ziemskim Tarnowskim”. Po odczytaniu laudacji, medal wręczył starosta tarnowski Roman Łucarz.

Powiatowe Centrum Wsparcia Społecznego w Wieliczce

W godzinach popołudniowych szefowa resortu rodziny i polityki społecznej odwiedziła Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Wspólnie z poseł na Sejm RP Urszulą Rusecką oraz wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą uczestniczyła w odsłonięciu i poświęceniu tablicy upamiętniającej otwarcie Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego.

Centrum realizuje zadania dotyczące pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania osób niepełnosprawnych. Dużym osiągnięciem działalności Centrum, jest rozbudowana sieć całodobowych i dziennych placówek, z pomocy których mogą skorzystać osoby starsze, niepełnosprawne oraz samotne lub ich rodziny.

- Zależy nam, by Polacy czuli się ważni. To z myślą o nich wszystkich wdrażamy w życie Polski Ład – kompleksowy program rozwoju dla Polski na kolejne lata. Stawiamy w centrum rodzinę, od samego początku naszych rządów zapewniliśmy, że ten raz obrany kierunek się nie zmieni. Jesteśmy konsekwentni, dotrzymujemy słowa - powiedziała szefowa MRiPS.

- Na zlecenie powiatu wielickiego prowadzone są cztery domy pomocy społecznej, łącznie dla 186 mieszkańców, dwa środowiskowe domy samopomocy i dwa warsztaty terapii zajęciowej łącznie dla 125 uczestników. Dziękuję powiatowi wielickiemu za aktywne włączanie się w umacnianie różnych form pomocy społecznej. Powiatowe Centrum Wsparcia Społecznego jest kolejną istotną formą tych zadań – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów

W Wieliczce odbył się również briefing prasowy, na którym minister Marlena Maląg, poseł Urszula Rusecka oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita przedstawili podsumowanie procesu wypłaty dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistów.

- Dzisiaj do blisko 1,7 mln emerytów i rencistów trafi kolejne 1,9 mld zł. Do tej pory wypłacono już 8,9 mld zł. To oznacza, że zdecydowana większość uprawnionych już otrzymała dodatkowe świadczenie. Nie mam wątpliwości, że jest to ważne wsparcie, a seniorzy dobrze wiedzą, na co przeznaczyć te pieniądze. W sumie, w tym roku w ramach czternastej emerytury wypłaconych będzie 11 mld zł - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- W Małopolsce dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. czternastą emeryturę, otrzymało ponad 688,6 tys. świadczeniobiorców. Łączna kwota wypłaconych „czternastek” przekroczyła 798,5 mln złotych. To dodatkowe wsparcie dla seniorów, które zapowiadaliśmy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił też tzw. trzynaste emerytury. Trafiły one do przeszło 754 tys. mieszkańców naszego regionu. W Małopolsce to niemal miliard złotych wypłaconych z tytułu trzynastek - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto. „Czternastka” będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. „Czternastki” nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia nie podlega potrąceniom i egzekucjom.

Natomiast trzynaste świadczenie jest równe minimalnej emeryturze i w tym roku wynosi 1250,88 zł brutto. Dodatkowe pieniądze otrzymały osoby, które na 31 marca 2021 r. miały ustalone prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, np. emerytury, renty, czy zasiłku. Trzynasta emerytura wypłacana jest w takiej samej wysokości wszystkim uprawnionym.

Zespół szkolno-dydaktyczny i zawodowy dla osób niepełnosprawnych

Zwieńczeniem wizyty minister Marleny Maląg w Małopolsce było spotkanie w sprawie budowy powiatowego zespołu szkolno-dydaktycznego i zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Wieliczce.

20211125 Wieliczka PCPR 20211125 Wieliczka PCPR 20211125 Wieliczka PCPR 20211125 Wieliczka PCPR 20211125 Wieliczka PCPR 20211125 Wieliczka PCPR 20211125 Wieliczka PCPR 20211125 Wieliczka PCPR 20211125 Wieliczka PCPR 20211125 Wieliczka PCPR 20211125 Wieliczka PCPR 20211125 Wieliczka PCPR FFC1pgiWQAEKwM2FFCKbmeWQAInQacFFCHOcSXsAE019l
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj