Nagrody „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” wręczone
2021-12-08

W Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego odbyła się gala Nagród Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” za rok 2021. Uczestniczył w niej wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Z Państwa działalności wypływa lekcja dobra i pomagania, dawania innym wsparcia i tego, co najcenniejsze: nadziei. Są Państwo przykładem codziennego altruizmu, bezinteresownej pomocy potrzebującym. Poprzez swoją postawę – ukierunkowaną na drugiego człowieka – stają się Państwo wzorem do naśladowania – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Symboliczne statuetki wręczyli Iwona Gibas z zarządu województwa małopolskiego oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda.

Nagroda „Amicus Hominum” została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego. Jej ideą jest wyróżnienie osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. W tym roku Grand Prix nagrody otrzymali Harcerki i Harcerze Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy zostali również nagrodzeni w kategorii „Inicjatywa młodych”.

- Ze wsparcia Pogotowia Harcerek i Harcerzy skorzystała wielotysięczna grupa mieszkańców Małopolski. To był piękna karta w historii ZHR. Dostarczanie posiłków, zakupów, wyprodukowanych przyłbic i maseczek, a nade wszystko – bycie z potrzebującymi, wspieranie ich, nieustająca wola angażowania się na rzecz bliźniego i gotowość do działań. Bycie aktywnym, bycie tam, gdzie jest taka potrzeba – dziękuję za tę postawę i za całą dotychczasową współpracę. Zgłaszając kandydaturę Okręgu Małopolskiego ZHR, chciałem serdecznie podziękować za ten wspaniały przykład w niełatwych dla nas wszystkich czasach pandemii. Gratuluję nagrody Grand Prix, a także nagrody w kategorii „Inicjatywa młodych”, bo to właśnie dla młodych ludzi są Państwo szczególną inspiracją – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas uroczystości wręczono również „Kryształy Soli”. To nagroda ustanowiona w 2005 roku dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. W tym roku nagrodę Grand Prix otrzymała Fundacja „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim” za całokształt prowadzonej działalności poprzez realizację misji towarzyszenia chorym u kresu ich życia.

Wyróżnienie w kategorii „Polityka społeczna, zdrowie, działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami” otrzymało Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol”, którego kandydaturę zgłosił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- „Parasol jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji w Polsce zajmujących się pracą terenową. Dziękuję za innowacyjne podejście i łączenie pracy terenowej z pracą stacjonarną - za to, że w praktyce pokazują Państwo, na czym polega „wychodzenie do ludzi”. Streetworking staje się skuteczną metodą dociera do osób potrzebujących pomocy i motywowania ich do zmian – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Więcej o wszystkich nagrodzonych: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/malopolska-docenila-tych-ktorzy-pomagaja-1

20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum 20211208 Filharmonia Amicus Hominum
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj