32 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na budowę obwodnicy Niepołomic
2021-12-21

To ważna inwestycja dla całego regionu. Poprawi dostęp do autostrady A4 i drogi krajowej nr 75. Usprawni komunikację między Krakowem, Wieliczką, Dobczycami i Niepołomicami. Ułatwi dostępność do stref aktywności gospodarczej oraz obszarów o dużej atrakcyjności turystycznej, choćby do Puszczy Niepołomickiej. Mieszkańcom da oddech ulgi, a podróżnym komfort podróżowania. Obwodnica Niepołomic, bo o tej inwestycji mowa, dzięki środkom rządowym ma gwarancję finansowania.

Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z marszałkiem Witoldem Kozłowskim oraz wicemarszałkiem Łukaszem Smółką umowę potwierdzającą przyznanie samorządowi województwa małopolskiego z rezerwy celowej budżetu państwa w latach 2021-2024 środków w wysokości 32 mln złotych. Zostaną one przeznaczone na inwestycję, której pełna nazwa brzmi: „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 – Budowa obwodnicy Niepołomic”.

W uroczystości uczestniczyli małopolscy posłowie – Urszula Rusecka, Rafał Bochenek i Patryk Wicher oraz senator Wiktor Durlak. Obecni byli także wicestarosta wielicki Henryk Gawor oraz burmistrz Niepołomic Roman Ptak.

– Wizyty Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w Małopolsce inicjują ważne inwestycje – takie jak budowa obwodnicy Niepołomic. Decyzja o wsparciu z budżetu państwa dla tego zadania jest bowiem pokłosiem wizyty Pana Premiera w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej. Dziękuję Panu Premierowi za decyzję zapewniającą tej inwestycji finansowanie na poziomie łącznie aż 32 mln złotych w perspektywie do 2024 roku – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Kierujemy środki budżetu państwa na to strategiczne dla rozwoju regionalnego i lokalnego zadanie inwestycyjne w obszarze infrastruktury drogowej. W istotny sposób przyczyni się ono do zwiększenia poziomu rozwoju ośrodków gospodarczych oraz będzie sprzyjać podniesieniu konkurencyjności mniejszych miast i obszarów wiejskich. Obwodnica będzie stanowić podstawową arterię komunikacyjną przede wszystkim dla Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i lokujących się tam podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych koncernów, których inwestycje mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa oraz zapewniają powstanie wielu nowych miejsc pracy. Dlatego też z pełnym przekonaniem rekomendowałem dofinansowanie tego zadania ze środków rządowych – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– To bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla mieszkańców powiatu wielickiego i Niepołomic. Chcę podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za środki, które są przyznane na tę inwestycję. Przypomnę, że w czerwcu 2020 roku oddaliśmy do użytku węzeł autostradowy i dzięki jego powstaniu była możliwa ta inwestycja. Odciąży ona mieszkańców od dużego ruchu samochodowego, jak również będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu – mówi poseł Urszula Rusecka.

– 32 miliony powodów do radości – tyle ich mają mieszkańcy gminy Niepołomice. Bardzo się cieszę, bo przecież wiele lat mieszkańcy Podłęża zabiegali o zrealizowanie tej inwestycji. Od dawna poruszam się tymi drogami i wiem, jak mocno ta miejscowość jest zakorkowana. Cieszę się, że dziś dochodzi do podpisania umowy, bo to kolejny etap budowy obwodnicy. Cieszę się, że dzięki współpracy rządu i samorządu, moim spotkaniom w Ministerstwie Finansów i rozmowom z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim, Marszałkami Witoldem Kozłowskim i Łukaszem Smółką ta inwestycja się materializuje i są na nią konkretne środki – podkreśla poseł Rafał Bochenek.

– To znakomity prezent dla naszych regionów. Dziękuję Panu Premierowi, ale i wszystkim zaangażowanym w inwestycje, które są realizowane na terenie Małopolski – dodaje poseł Patryk Wicher.

– Dlatego dzisiaj dajemy przykład tego, że cały rząd Zjednoczonej Prawicy potrafi współpracować z samorządem. Wszyscy tutaj zgromadzeni wywodzimy się z samorządów. Stawiamy na zrównoważony rozwój, aby mieszkańcy mniejszych miejscowości mogli czuć się jak w większych miastach – wskazuje senator Wiktor Durak.

Z uwagi na wysoki koszt realizacji zadania, szeroki zakres robót budowlanych oraz technologię wykonania prac inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2021-2024. Jej całkowita wartość wynosi 40 mln złotych. Planowane finansowanie z budżetu państwa wyniesie 32 mln złotych, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20% (8 mln złotych) zabezpieczy województwo małopolskie.

– Wczoraj w czasie Małopolskiego Spotkania Opłatkowego bardzo serdecznie dziękowałem za współpracę wszystkim instytucjom rządowym. Dzisiaj mamy namacalny dowód na to, że jest za co dziękować. Tego rodzaju wsparcie bardzo ważnej inwestycji drogowej jest istotnym impulsem rozwojowym. Za to szczególne docenienie naszego regionu pragnę przekazać wyrazy podziękowania Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Bardzo dziękuję za zaangażowanie w projekt Pani Poseł i Panom Parlamentarzystom, ale też Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie – mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

– Ze swej strony chcę podziękować Panu Premierowi za tak duże pieniądze dla tak naprawdę samorządu, bo my jesteśmy – jako samorząd – blisko mieszkańców. Jesteśmy po to powołani, aby służyć mieszkańcom, realizować ich potrzeby. Dlatego cieszę się, że kolejne miliony trafiają do powiatu wielickiego – dodaje wicestarosta wielicki Henryk Gawor.

 – To ważne dla Niepołomic i powiatu wielickiego. Dzięki współpracy z Panem Wojewodą, Państwem Parlamentarzystami, Panami Marszałkami uda się zmodernizować ponad 5 km istniejącej dogi. Tam ma być przebudowanych 7 skrzyżowań, ma powstać 5 rond. I to w znakomity sposób domknie układ komunikacyjny Strefy Inwestycyjnej, która bardzo prężnie się rozwija – podsumowuje burmistrz Niepołomic Roman Ptak.

Środki z budżetu państwa w latach 2021-2024 zostaną przeznaczone na pokrycie:

- kosztów związanych z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (I etap) – kwota dofinansowania wyniesie 960 000 zł (w tym 80 000 zł przekazane w 2021 r.),

- kosztów związanych z wykonaniem robót budowalnych (II etap) - kwota dofinansowania wyniesie 31 040 000 zł.

Wybudowana droga publiczna będzie mieć długość ok. 5,22 km i kategorię drogi wojewódzkiej o następujących parametrach technicznych:

- klasa techniczna G,

- kategoria ruchu KR5,

- przekrój poprzeczny: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy.

20211221 Umowa Obwodnica Niepołomic wybrane 20211221 Umowa Obwodnica Niepołomic wybrane 20211221 Umowa Obwodnica Niepołomic wybrane 20211221 Umowa Obwodnica Niepołomic wybrane 20211221 Umowa Obwodnica Niepołomic wybrane 20211221 Umowa Obwodnica Niepołomic wybrane 20211221 Umowa Obwodnica Niepołomic wybrane 20211221 Umowa Obwodnica Niepołomic wybrane
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj