Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego
2022-01-03

Od 1 stycznia 2022 roku funkcję pełnomocnika Wojewody Małopolskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego pełni Krzysztof Musiorski.

– Bogate doświadczenie zawodowe Pana Krzysztofa Musiorskiego, szeroka wiedza, a także zaangażowanie w różnorodne działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpraca z szeregiem podmiotów stanowią gwarancję realizacji powierzonej misji z najwyższą rzetelnością i profesjonalizmem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Krzysztof Musiorski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w dziedzinie ekonomii. Z funkcjonowaniem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie związany jest od niemal 20 lat. Swoją pracę w MUW rozpoczął w Wydziale Polityki Społecznej. Obecnie realizuje zadania w Wydziale Organizacji i Kontroli. Od początku zatrudnienia w Urzędzie odpowiadał za współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej w województwie małopolskim.

Na bogate doświadczenie zawodowe nowego pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego składa się również m.in. funkcja członka czterech kolejnych kadencji Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Małopolskiego oraz wieloletnia funkcja wiceprzewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, a także reprezentowanie Wojewody Małopolskiego w Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

– Pan Krzysztof Musiorski wcześniej pełnił funkcję pełnomocnika Wojewody Małopolskiego do spraw osób niepełnosprawnych, wspierając i upowszechniając dobre praktyki podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej. Za istotne osiągnięcie w dotychczasowej pracy zawodowej Pana Pełnomocnika należy uznać współtworzenie podwalin programu opieki wytchnieniowej w Małopolsce – w postaci turnusów opiekuńczych – na rzecz osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, pozostających pod opieką rodzin lub innych osób. Z programu tego skorzystało blisko 2 tysiące uczestników – dodaje dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli Angelika Bodziony-Durych.

Do zakresu działania pełnomocnika należy podejmowanie zadań w zakresie wspierania sektora obywatelskiego, w tym w szczególności:

1. monitorowanie wdrażania w województwie małopolskim programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

2. koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie małopolskim z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego będzie zajmował się również wspieraniem wszelkich inicjatyw w zakresie integracji społecznej. Chodzi tu również o popularyzowanie działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Często są to osoby, których sytuacja życiowa uniemożliwia bądź utrudnia korzystanie z dóbr publicznych oraz pełnienie określonych ról społecznych.

Pan Krzysztof Musiorski dotychczas zajmował się koordynowaniem otwartych konkursów ofert dla podmiotów pozarządowych, w ramach których organizacje te mogą otrzymać z budżetu Wojewody Małopolskiego wsparcie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Dzięki tym konkursom pomoc trafia do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej i służy wyrównywaniu ich szans. Zadania te pan Krzysztof Musiorski będzie kontynuował na stanowisku pełnomocnika Wojewody Małopolskiego.

– Dziękuję Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie za zaufanie. Dołożę wszelkich starań, aby dalej poszerzać współpracę na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego w Małopolsce. Obowiązki te będę wykonywał z najwyższą uwagą i troską. Zapraszam wszystkich zainteresowanych pozyskaniem informacji lub współpracą do kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego kmus@malopolska.uw.gov.pl lub numeru telefonu 12 39 21 492 – mówi nowy pełnomocnik Wojewody Małopolskiego Krzysztof Musiorski.

pełnomocnik 03.01.2022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj