Historyczny dla Małopolski projekt: S7 na odcinku Kraków - Myślenice
2022-01-27

Kraków – Myślenice to jedyny odcinek drogi ekspresowej S7, dla którego nie toczył się proces przygotowania inwestycji. To się zmieniło. Trwają prace koncepcyjne. Jak podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita, jest to historyczny projekt dla całej Małopolski i historyczna chwila dla rozwoju infrastruktury drogowej w naszym województwie.

Na wideokonferencji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad omówiono dotychczasowe efekty prac nad przyszłym, możliwym przebiegiem drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Przedstawiono także opinie, uwagi i sugestie, które GDDKiA będzie mogła wykorzystać w dalszych pracach koncepcyjno-projektowych.

W spotkaniu wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a także m.in. kierownictwo Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zaproszonych zostało również około 80 samorządowców z Małopolski.

Tomasz Żuchowski – p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad – przedstawił wyniki studium korytarzowego dla tej inwestycji. Studium korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym, kompleksowo przedstawiającym nowe drogowe zamierzenia inwestycyjne. Jest pierwszą dokumentacją projektową określającą lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nowe zamierzenie drogowe z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych.

Wykonane studium korytarzowe potwierdziło zasadność realizacji drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Myślenice. W kolejnym kroku nastąpi uszczegółowienie rozwiązań w postaci studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

- Kluczowe zadanie to ocenić, które warianty będą najbardziej optymalne także z punktu widzenia ruchu tranzytowego. Musimy patrzeć na tę inwestycję nie tylko lokalnie, ale także z perspektywy całego regionu. Interesy poszczególnych samorządów winny współgrać z interesami całej Małopolski, gdyż jest to strategiczny odcinek dla nas wszystkich. Wiele już takich projektów jest realizowanych w Małopolsce. Skutecznie nadrabiamy zaległości. Odcinek S7 Kraków-Myślenice będzie miał ogromne znaczenie dla „rusztu” komunikacyjnego prowadzącego przez nasze województwo. Deklaruję gotowość do zorganizowania kolejnego spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, aby wypracować możliwie najlepsze rozwiązania dla tego projektu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda zapewnił również, że będzie koordynował działania mające na celu wypracowanie wspólnego optymalnego stanowiska z samorządami.


S7 wideokonferencja S7 wideokonferencja S7 wideokonferencja S7 wideokonferencja S7 wideokonferencja S7 wideokonferencja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj