Ten, kto troszczy się o dzieci, ten troszczy się o całą Polskę. Rządowy program „posiłek w szkole i w domu” w Małopolsce
2022-01-28

- Posiłek dla dzieci, uczniów i młodzieży. Produkty żywnościowe lub świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. To konkrety. I właśnie takie konkretne formy pomocy są realizowane dzięki rządowemu programowi „Posiłek w szkole i w domu” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Słowo klucz: posiłek

Takich form wsparcia dotyczy moduł I (pomoc dla dzieci i młodzieży) i II programu (pomoc dla osób dorosłych). Wnioski o nie należy składać w ośrodkach pomocy społecznej.

Na 2022 rok gminy województwa małopolskiego przewidują na realizację I i II modułu na ponad 77 mln zł, z czego powyżej 54 mln zł to oczekiwana dotacja z budżetu państwa. Oznacza to wsparcie ze środków rządowych w wysokości 70% kosztów.

Pomocą w formie zapewnienia posiłku, środków na jego zakup lub zakupu produktów żywnościowych objętych zostanie ponad 66 tys. osób.

W projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok województwo małopolskie otrzymało środki w wysokości ponad 25 mln zł. 19 stycznia 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o przyznaniu Małopolsce I transzy rezerwy celowej w wysokości 7 260 812 zł. Łącznie zatem z programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł I i II do Małopolski trafiło w tym roku już ok. 32,3 mln zł. Przyznanie II transzy rezerwy celowej planowane jest na drugą połowę sierpnia.

- Na realizację modułów I II programu w latach 2019–2023 polski rząd przewidział prawie 2,6 mld zł z budżetu państwa, w każdym roku po 510 mln zł. Kiedy program ten był uruchamiany, Premier Mateusz Morawiecki mówił, że „ten kto troszczy się o dzieci, ten troszczy się o całą Polskę”. Środki przyznane dla naszego województwa to właśnie zapewnienie konkretnego wsparcia najmłodszym i wszystkim, którzy go potrzebują – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Także stołówki

Program „Posiłek w szkole i w domu” to także moduł III, w ramach którego organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe mogą starać się o dofinansowanie na organizowanie nowych stołówek szkolnych lub doposażanie i modernizowanie istniejących. Tylko w ubiegłym roku z modułu III do Małopolski trafiło blisko 4 mln zł, a wsparciem zostało objętych 54 małopolskich szkół podstawowych (https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13140).


Posiłek w szkole i w domu moduł I i II
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj