Powstała Śląsko–Małopolska Dolina Wodorowa
2022-01-31

31 stycznia 2022 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. została powołana Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. Patronat nad wydarzeniem objął Ireneusz Zyska – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, który wziął udział w wydarzeniu.


Uczestniczyli w nim również wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. reprezentował wiceprezes Paweł Kolczyński.

Powstanie Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej jest nie tylko realizacją Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej w grudniu ubiegłego roku, ale także istotnym krokiem w stronę innowacyjności i dekarbonizacji polskiej gospodarki.

- Rola wodoru w gospodarce, a szczególnie jego potencjał dekarbonizacji przemysłu, ciepłownictwa i transportu rosną. Uwzględnienie technologii wodorowych w polityce rozwojowej państwa, ich doskonalenie, budowa kompetencji oraz tworzenie polskich produktów eksportowych jest strategicznym wyzwaniem i wymaga podejścia opartego na łańcuchu dostaw. Skrócenie odległości między centrami podaży a popytu, integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych i optymalizacja procesów i kosztów, to konkretne możliwości, jakie zyskujemy tworząc doliny wodorowe – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

- Dla Małopolski to bardzo znaczące wydarzenie. Dolina Wodorowa, która połączy Śląsk z Małopolską, stanie się ponadregionalnym miejsce uruchamiania konkretnych przedsięwzięć w ramach gospodarki wodorowej. To nowe horyzonty przemysłu i zupełnie nowa jakość. Polski rząd stawia właśnie na takie innowacyjne projekty. Wodór może mieć szerokie zastosowanie w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie, co z perspektywy Małopolski jest niezwykle istotne. Dziękuję wszystkim, którzy konsekwentnie pracują nad realizacją Polskiej Strategii Wodorowej. To nasza wspólna sprawa. Deklaruję pełne wsparcie dla funkcjonowania i rozwoju Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. Dzisiaj staje się ona faktem. Będzie to z pewnością szeroka płaszczyzna konstruktywnej współpracy obu naszych regionów, pozwalająca wykorzystywać nasz potencjał gospodarczy i naukowy – mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Dla nas bardzo ważne jest, aby dostarczać jak najwięcej zielonej energii inwestorom w obszarze nowoczesnych technologii, których zachęcamy do lokowania przedsiębiorstw w zarządzanych przez nas specjalnych strefach ekonomicznych. Jesteśmy też biznesowo zainteresowani inwestycjami w rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii, bo w naszej grupie kapitałowej są spółki, które zajmują się produkcją bezemisyjnych środków transportu – podkreślił Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Członkowie założyciele Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej to osoby związanie ze środowiskiem biznesowym, naukowym i samorządowym obu regionów. 

- Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego na produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle – mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Prace związane z tworzeniem Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej koordynuje Katowicki Oddział ARP. Oddział prowadzi także nowo powstały ogólnopolski portal wodorowy h2poland.eu, na którym można znaleźć informacje na temat m.in. rozwoju dolin wodorowych w kraju.  


WhatsApp Image 2022-01-31 at 16.48.43WhatsApp Image 2022-01-31 at 16.48.40WhatsApp Image 2022-01-31 at 16.48.45 WhatsApp Image 2022-01-31 at 16.48.41 WhatsApp Image 2022-01-31 at 16.48.41WhatsApp Image 2022-01-31 at 16.48.42WhatsApp Image 2022-01-31 at 16.48.44WhatsApp Image 2022-01-31 at 16.48.44
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj