Wielowymiarowy rozwój gminy Żegocina
2022-02-01

Budowa żłobka i szkoły podstawowej, modernizacja oczyszczalni ścieków, remonty dróg gminnych… Dzięki ogromnemu rządowemu dofinansowaniu gmina Żegocina stale się rozwija, odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności. Każda z tych inwestycji realnie wpływa na codzienne życie mieszkańców.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się z wójtem gminy Żegocina Wojciechem Wroną. W spotkaniu uczestniczyli również posłowie Józefa Szczurek-Żelazko oraz Wiesław Krajewski i radny sejmiku województwa małopolskiego Piotr Dziurdzia. Rozmawiano o projektach inwestycyjnych, które są w toku lub zostaną niebawem uruchomione.

– Żegocina jest przykładem wzorowej współpracy administracji rządowej i władz samorządowych. Działamy w myśl zasady „razem jesteśmy silniejsi”, pamiętając o wszystkich Mieszkańcach gminy. Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dba o zrównoważony rozwój i wspiera zarówno duże aglomeracje miejskie, jak i małe miejscowości. Rozwój Żegociny to wyjście naprzeciw potrzeb Mieszkańców, ale nie tylko. Dbając o komfort życia Mieszkańców, otwieramy się także na turystów i wszystkich odwiedzających te tereny – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda Łukasz Kmita podkreśla, jak istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, technologicznego i społecznego jest wsparcie m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji i szeregu programów społecznych.

Ponad 835 tys. zł na remonty dróg

Od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. w Rozdzielu trwał remont drogi gminnej nr 580390. Wartość modernizacji odcinków liczących łącznie ok. 1,2 km wyniosła 529 905,12 zł, z czego 264 952 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych).

W marcu rozpocznie się remont liczącej ok. 1,1 km drogi gminnej nr 580373K w miejscowości Łąkta Górna. Rządowe wsparcie realizacji tego zadania wyniosło 570 275 zł, czyli ok. 65% jego ogólnej wartości.

Szkoła, żłobek i boisko

Gmina Żegocina w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała łącznie 4 036 822 zł:

- w 2020 r. – 500 tys. zł na zadania:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele, Żegocina,

2. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Żegocina,

3. Przebudowa instalacji CO w budynku Urzędu Gminy Żegocina poprzez wymianę pieców gazowych,

4. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej,

5. Projekt budowy żłobka w miejscowości Żegocina,

7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele, Żegocina,

8. Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żegocinie,

9. Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Żegocina.

- w 2021 r. – 3 536 822 zł na zadania:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łąkta Górna,

2. Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Łąkta Górna.

3. Budowa wieży widokowej, urządzenie miejsca przeznaczonego do uprawiania sportów ogólnorozwojowych, rewitalizacja placu przy basenie w Łąkcie Górnej oraz urządzenie placu zabaw w Bełdnie (nabór dla gmin górskich).

Blisko ludzi

Gmina Żegocina otrzymała ponadto dotacje o łącznej wartości 18 620 342, 62 zł (w 2021 r. 12 293 015,62 zł* oraz w 2022 r. 6 327 327 zł**) na realizację zadań i programów z zakresu polityki społecznej. To m.in. 1 642 tys. zł na utworzenie 50 miejsc opieki w ramach programu „Maluch+”. Samorząd skorzystał też np. z Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – Moduł I i II: w 2021 r. pozyskując 61 075 zł na pomoc 179 osobom, a w 2022 r. 28 585 zł na pomoc 143 osobom. Środki na funkcjonowanie otrzymał też Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie: w 2021 r. 780 213 zł, w 2022 r. 859 614 zł.

*Dane z 31 grudnia 2021 r.

**Dane z 24 stycznia 2022 r.

20220201 Żegocina  20220201 Żegocina  20220201 Żegocina  20220201 Żegocina  20220201 Żegocina  20220201 Żegocina  20220201 Żegocina  20220201 Żegocina  20220201 Żegocina
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj