Usprawniając komunikację w regionie. Budowa mostu na Dunajcu w Nowym Sączu
2022-03-22

Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej „Mosty dla Regionów” to finansowy filar wielu inwestycji. Szczególnie tam, gdzie potrzebne jest utworzenie połączenia drogowego przekraczającego rzekę, samorządy mogą liczyć na wsparcie. Dzięki umowie zawartej dziś pomiędzy wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą a marszałkiem województwa małopolskiego Witoldem Kozłowskim i wicemarszałkiem Łukaszem Smółką możliwa będzie realizacja etapu drugiego inwestycji na Dunajcu w Nowym Sączu.

– Łączyć Polskę tak, by tworzyć szanse do rozwoju mniejszych ośrodków – to dewiza programu „Mosty dla Regionów”. Dzisiaj podpisujemy umowę, która pozwoli na realizację kolejnego etapu zadania łączącego część Małopolski. To inwestycja wieloletnia, na którą czekają okoliczne gminy, a przede wszystkim ich mieszkańcy, ale także turyści i wszyscy odwiedzający region nowosądecki – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Sygnatariuszami umowy są wojewoda małopolski Łukasz Kmita, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka.

– Połączenie drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969 usprawni komunikację w regionie nowosądeckim. W latach 2018-2020 samorządy Województwa Małopolskiego, Nowego Sącza, gminy Chełmiec i gminy Podegrodzie opracowały i sfinansowały wielowariantową koncepcję dla tej inwestycji. Nasza współpraca z samorządami przyspieszyła sfinalizowanie tego ważnego dla mieszkańców Małopolski zadania – mówi Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

– Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego połączenia drogowego pomiędzy DK 87 i DW 969. Powstanie m.in. droga klasy G o długości ok. 3,5 km, most nad rzeką Dunajec o długości ok. 50 m, 5 rond, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Inwestycja połączenia ważnych dróg: krajowej z wojewódzką, pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w ruchu lokalnym. Usprawni również powiązanie regionu z krajowym i międzynarodowym systemem transportowym, poprawi płynność i odciąży wewnętrzną sieć drogową miasta Nowy Sącz – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zadanie pn. „Budowa połączenia drogi krajowej 87 z drogą wojewódzką 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu” to inwestycja wieloletnia. Aktualnie rozpoczyna się etap II – „Opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”.

Całkowita wartość tego etapu to 1 615 891,60 zł, z czego łączna wartość wsparcia z programu „Mosty dla Regionów” to 1 280 000,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie realizacji etapu II zaplanowano na koniec listopada 2024 r.

W tym roku koszty kwalifikowane realizacji zadania wynoszą 320 000,00 zł. Przyznana dotacja celowa to 256 000,00 zł, które pozwolą na pokrycie 80% kosztów. Pozostałe 20% pokryje ze środków własnych Województwo Małopolskie, które jest beneficjentem podpisanej dzisiaj umowy.

– Budowa mostu na Dunajcu to ogrom pracy i kosztów. O tym, jak duże jest to zadanie, świadczy nie tylko liczba zaangażowanych podmiotów, ale przede wszystkim łączny koszt inwestycji. 215 mln zł – to całkowity koszt inwestycji. Gdyby nie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego pochodzić będzie łącznie 140 mln zł, nie byłoby mowy o budowie mostu umożliwiającego połączenie drogowe między DK 87 a DW 969 (obwodnicą Podegrodzia). Ufam, że kolejne etapy będą przebiegały sprawnie, a ta wyczekiwana i zarazem największa inwestycja na Sądecczyźnie zostanie doprowadzona do końca zgodnie z planem – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Docelowo w ramach zadania powstanie ok. 530-metrowa przeprawa mostowa na rzece Dunajec wraz z dojazdami łączącymi obiekt z drogą krajową 87 oraz obwodnicą Podegrodzia (drogą wojewódzką 969). Początek inwestycji planuje się na skrzyżowaniu zachodniej obwodnicy Nowego Sącza (droga powiatowa nr 1583K) z ul. „Młyńczyska” (droga gminna nr 293981K) w miejscowości Podrzecze przy zbiorniku retencyjnym. Dalej nowa droga przebiegać będzie w kierunku północno-wschodnim przez tereny rolnicze, wzdłuż zachodniego wału przeciwpowodziowego Dunajca. W ramach inwestycji przewiduje się także m.in. budowę ronda w Nowym Sączu, skrzyżowania z dodatkowymi jezdniami do obsługi terenów przyległych. Koniec trasy przewiduje się na projektowanym skrzyżowaniu drogi krajowej 87 (ul. Węgierska) i drogi gminnej nr 293258K (ul. Podmłynie) w Nowym Sączu, po zachodniej stronie linii kolejowej nr 96.

Projektowana przeprawa mostowa będzie posiadała najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r.

20220322 Podpisanie umowy z Marszałkiem Mosty dla Regionów - Województwo Małopolskie 22.03.2022 20220322 Podpisanie umowy z Marszałkiem 20220322 Podpisanie umowy z Marszałkiem 20220322 Podpisanie umowy z Marszałkiem 20220322 Podpisanie umowy z Marszałkiem 20220322 Podpisanie umowy z Marszałkiem 20220322 Podpisanie umowy z Marszałkiem
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj