Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - silne wsparcie dla subregionu tarnowskiego
2022-03-25

- Niemal 34 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie przeznaczonych m.in. na budowę, rozbudowę i remont dróg w czterech powiatach subregionu tarnowskiego w ramach umów, które dziś podpisałem. Dzięki tym umowom około 24 km dróg gminnych i powiatowych zyskają nowe, lepsze oblicze. To są inwestycje, które przekładają się przede wszystkim na komfort codziennego funkcjonowania i bezpieczeństwo mieszkańców, ale także, co niezwykle ważne, usprawniają i uzupełniają sieć połączeń drogowych w regionie – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Dziś wicewojewoda Ryszard Pagacz w Tarnowie podpisał umowy z przedstawicielami samorządów z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego, zaś w Gierczycach – z przedstawicielami samorządów z powiatów bocheńskiego i brzeskiego. Podczas wydarzenia obecni byli również posłowie: Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski i Piotr Sak.

Wśród inwestycji z dofinansowaniem z RFRD jest zadanie w gminie Żabno, dotyczące rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Łęg Tarnowski i Żabno wraz z rozbiórką i budową mostu. Łączna wartość tego zadania przekracza 9 mln zł. Dzięki podpisanej dzisiaj umowie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do gminy trafi na ten cel 5 923 976 zł.

Gmina Żabno podpisała także drugą umowę, na rozbudowę drogi gminnej w Żabnie. W tym przypadku przekazane środki rządowe to 362 043 zł. Tym samym, jest to samorząd z najwyższym wsparciem finansowym w wysokości 6,3 mln zł, przekazanym w ramach dziś podpisanych umów.

W powiecie tarnowskim wsparcie z RFRD otrzymają także:

• powiat tarnowski – 2 229 089 zł – na remont drogi powiatowej w miejscowościach Czyżów, Gorzyce, Kłyż;

• gmina miasto Tarnów – 3 077 832 zł – na budowę drogi gminnej (ul. Pasterskiej) w Tarnowie,

• gmina Skrzyszów – łącznie 1 369 578 zł – na realizację dwóch zadań dotyczących rozbudowy dwóch dróg gminnych w miejscowości Skrzyszów,

• gmina Szerzyny – łącznie 2 269 085 zł – na budowę drogi gminnej w Szerzynach oraz remont drogi gminnej w miejscowości Ołpiny,

• gmina Ryglice – 277 585 zł – na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lubcza,

• gmina Rzepiennik Strzyżewski – 1 266 089 zł – na budowę drogi gminnej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski,

• gmina Tarnów - 725 768 zł – na budowę drogi gminnej w miejscowości Zgłobice.

Wicewojewoda podpisał umowy również z przedstawicielami samorządów z powiatu dąbrowskiego.

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina Dąbrowa Tarnowska zrealizuje remont dwóch dróg: drogi gminnej w miejscowościach Nieczajna Górna i Gruszów Wielki – na ten cel gmina otrzyma wsparcie w wysokości 534 591 zł – oraz drogi gminnej w miejscowości Smęgorzów – w tym przypadku wsparcie rządowe wynosi 396 984 zł.

Środki otrzyma także powiat dąbrowski. 2 752 028 zł – to fundusze, które pokryją niemal połowę kosztów związanych z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Nieczajna Góra.

Ponad 12 mln zł to łączna kwota, na którą opiewają umowy podpisane z przedstawicielami powiatu bocheńskiego i brzeskiego.

- Zrównoważony rozwój i dostrzeganie potrzeb zarówno mniejszych miejscowości, jak i większych ośrodków – to domena rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród tegorocznych beneficjentów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest zatem chociażby np. miasto Bochnia, ale także Krzeczów w gminie Rzezawa. Te dwie miejscowości różnią się pod względem powierzchni i liczby ludności. Także zadania infrastrukturalne, które realizują tu samorządy są różne. Co ważne jednak, oba te samorządy otrzymują środki, bez których zrealizowanie inwestycji byłoby bardzo trudne. Każda z podpisanych dzisiaj umów to dobra odpowiedź na oczekiwania i potrzeby lokalnych społeczności – mówi Ryszard Pagacz, II wicewojewoda małopolski.

Wśród jednostek samorządu terytorialnego z rządowym wsparciem dla inwestycji infrastrukturalnych znalazły się:

• powiat bocheński – 2 697 590 zł – na rozbudowę drogi powiatowej w miejscowościach Gierczyce i Nieszkowice,

• gmina miasto Bochnia – 2 894 874 zł – na przebudowę drogi gminnej w Bochni,

• gmina Rzezawa – 913 261 zł – na rozbudowę drogi wewnętrznej ulicy Szkolnej na drogę gminną w Krzeczowie,

• gmina Trzciana – 1 316 149 zł – na remont drogi gminnej w miejscowości Leszczyna,

• gmina Żegocina – 570 275 zł – na remont drogi w miejscowości Łąkta Górna,

• gmina Nowy Wiśnicz – 629 209 zł – na remont drogi gminnej w Nowym Wiśniczu,

• gmina Dębno – 2 697 789 zł – na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dębno,

• gmina Brzesko – 680 883 zł – na remont drogi gminnej w Brzesku,

• gmina Szczurowa – 283 903 zł – na remont drogi gminnej Strzelce Małe – Barczków.

20220325 RFRD 20220325 RFRD 20220325 RFRD 20220325 RFRD 20220325 RFRD 20220325 RFRD 20220325 RFRD 20220325 RFRD 20220325 grafika 20220325 grafika 20220325 grafika 20220325 grafika 20220325 grafika 20220325 grafika gierczyce jp
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj