Program modernizacji PSP w latach 2022-2025. Nowe inwestycje budowlane
2022-04-12

Nowe jednostki ratowniczo-gaśnicze, strażnice, magazyn przeciwpowodziowy, ośrodek szkoleń specjalistycznych i stanowisko do realizacji działań z zakresu pożarów wewnętrznych powstaną w pięciu małopolskich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".

– Komendy w Krakowie, Nowym Sączu, Wieliczce, Wadowicach i Szkoła Aspirantów w Krakowie znalazły się na liście jednostek, których inwestycje budowalne zostaną zrealizowane dzięki rządowemu programowi modernizacji służb mundurowych. Inwestycje w małopolską PSP to inwestycje w bezpieczeństwo Małopolan – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” 23 listopada 2021 roku. W ciągu trwania programu do Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa trafi łącznie ponad 10 mld zł.

W planie PSP ujęto realizację 117 inwestycji budowlanych w całym kraju:

- 55 zadań polegających na budowie nowych obiektów,

- 62 zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących.

Na realizację tych inwestycji zaplanowano środki finansowe w wysokości 800 mln zł.

Inwestycje budowlane, które zostaną zrealizowane w ramach programu w naszym województwie, to:

1. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce i magazynem przeciwpowodziowym.

2. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

3. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

4. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów.

5. Budowa stanowiska do realizacji działań z zakresu pożarów wewnętrznych w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

Program modernizacji PSP
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj