Program "Aktywna tablica". Trwa nabór wniosków na 2022 r.
2022-04-14

Rok temu rządowe wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych otrzymało aż 325 małopolskich szkół. W 2022 roku realizowana jest już kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja.

– Młode pokolenie jest częścią społeczeństwa informacyjnego, co stawia przed nimi wyzwania. Dlatego tak istotne jest nabycie przez uczniów odpowiednich kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Po to właśnie powstał rządowy program „Aktywna tablica”, który wspiera szkoły w doposażaniu w nowoczesny sprzęt (w tym komputerowy), pomoce dydaktyczne czy narzędzia do terapii. Dobrze wyposażona szkoła to szkoła, która rozwija pasje uczniów i poszerza ich horyzonty – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Kto może wystąpić o środki?
Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku zostaną objęte:
1.    szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
2.    szkoły ponadpodstawowe;
3.    szkoły kształcące uczniów niewidomych;
4.    szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami;
5.    specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
6.    szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:
•    każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości do 14 tys. zł;
•    każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości do 35 tys. zł;
•    każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości do 35 tys. zł;
•    każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości do 100 tys. zł.
Harmonogram realizacji Programu w roku 2022:
•    dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, składa do organu prowadzącego wniosek o udział w programie do 15 maja 2022 r.;
•    organ prowadzący szkołę lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy składa wniosek do wojewody wraz z załącznikami do 30 maja 2022 r.;
•    kwalifikacja wniosków – do 30 czerwca 2022 r.;
•    przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia 2022 r.

Finansowanie
Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa. Z kolei wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł.
Na realizację Programu w 2022 roku przeznaczono z budżetu państwa 70 mln zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.


Więcej informacji o naborze:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022-1
https://muw.pl/index.aspx?page=Aktywna_tablica

Aktywna tablica
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj