Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów
2022-04-26

- Jest ich w Małopolsce 605. To najzdolniejsi uczniowie, którym Prezes Rady Ministrów przyznał stypendia. W całej Polsce jest takich osób 7 418. Na wypłatę drugiej transzy stypendiów za okres styczeń-czerwiec z rezerwy celowej budżetu państwa Małopolska otrzymała 1 091 400zł. Do wszystkich uczniów w Polsce trafi kwota 13 355 400 zł. Małopolska ma bardzo zdolną młodzież. Stypendium Prezesa Rady Ministrów to jednocześnie nagroda za dotychczasowe osiągnięcia, jak i zachęta do kontynuacji rozwoju osobistego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Podstawowym kryterium jest otrzymanie promocji z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywanie szczególnych uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024, stypendium może być przyznane dwóm uczniom danej szkoły spełniającym ustawowe warunki.

Wysokość stypendium wynosi 3 000 zł. Świadczenie wypłaca wojewoda w dwóch ratach: do dnia 30 listopada i do dnia 30 kwietnia.


Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia

Stypendia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj