"Ojczyzna to dar i zadanie". 231. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja
2022-05-03

- Przywołujemy dziś jeden z najbardziej doniosłych momentów naszej polskiej historii – uchwalenie I w Europie i II na świecie konstytucji! Konstytucji, która była osiągnięciem polskich elit intelektualnych. Konstytucji, która swym poziomem wyprzedzała czas. Konstytucji, która była zadaniem odrobionym ku chwale i sile Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Bo „Ojczyzna jest darem i zadaniem”. Tak mówił kiedyś Jan Paweł II. I właśnie tak Ojczyznę pojmowali twórcy Konstytucji 3 maja – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas uroczystości, które odbyły się w Krakowie z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Pod egidą Biało-Czerwonej

Tradycyjnie już uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił w wawelskiej katedrze metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski.

Tegoroczne uroczystości zgromadziły liczne grono korpusu konsularno-dyplomatycznego, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej oraz służb, zaś wawelskie wzgórze wypełnili po brzegi Małopolanie i turyści przebywający w stolicy naszego województwa.

Tego dnia w sposób szczególny widoczne były nasze barwy narodowe. Biało-czerwone flagi – zarówno te mniejsze, jak i większe – a także kotyliony wpięte w klapy strojów, stały się widocznym dowodem, że łączą nas barwy narodowe. Także cały Wawel stał się biało-czerwony, gdy rozdaliśmy tam tysiąc flag narodowych.

Biało-czerwone wstęgi zdobiły również wiązanki i wieńce, złożone dla upamiętnienia wszystkich tych, którzy dla niepodległości i niezawisłości Polski poświęcili swoje życie.

Wieńce i kwiaty zostały złożone przy pomniku Hugona Kołłątaja na dziedzińcu przy ul. św. Anny, przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu, a także w dwóch innych, niezwykle symbolicznych miejscach na mapie Krakowa: przy Krzyżu Katyńskim na placu im. o. Adama Studzińskiego oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Jana Matejki.

Siła tradycji. Pochód patriotyczny

Tuż po zakończeniu mszy świętej z wawelskiego wzgórza wyruszył pochód patriotyczny. Radosny marsz przeszedł ulicą Grodzką do Rynku Głównego, a stamtąd dalej, ul. Floriańską na plac Matejki.

Na czele pochodu znaleźli się przedstawiciele czterech formacji konnych. Przewodniczył im I ułan Rzeczypospolitej Polskiej, ppłk kawalerii Włodzimierz Wowa-Brodecki, z krakowskiego Klubu Jazdy Konnej. Dalej można było podziwiać Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego na czele z dowódcą, rotmistrzem kawalerii ochotniczej Franciszkiem Pawłem Żmudzkim. Za nimi podążali reprezentanci Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa Piłsudskiego w barwach szwadronu przybocznego naczelnego wodza na czele z dowódcą, rotmistrzem kawalerii Henrykiem Bugajskim, a także Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich wraz z Pocztem Krakowskiej Chorągwi Husarskiej na czele z majorem Małopolskiej Kawalerii Zbigniewem Strzeżywojem Burzyńskim, rotmistrzami: Leszkiem Franiem i Mariuszem Pustułą.

Łącznie ok. 50 koni podążających ulicami stolicy Małopolski budziło ogromne zainteresowanie wśród zgromadzonych wzdłuż krakowskich ulic mieszkańców i turystów. Szczególnie dzieci radośnie wiwatowały na widok podążającego pochodu.

W pochodzie uczestniczyły także grupy rekonstrukcyjne w tradycyjnych strojach: Podolski Regiment Odprzodowy i Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Obecni byli również przedstawiciele kompanii honorowych Wojska Polskiego, klas mundurowych z województwa małopolskiego, harcerze ZHR i ZHP oraz Bractwo Kurkowe.

Cześć i chwała Bohaterom!

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu Jana Matejki. To tu wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy, a po uroczystej zmianie warty, dzięki odczytanemu Apelowi Pamięci, na nowo głośno wybrzmiały nazwiska Ojców Niepodległości.

- Ojczyzna jest darem, więc musimy ją pielęgnować i chronić. Jest darem, więc nie jest nam dana na zawsze. Jest darem, dlatego wszyscy, którzy stoją na jej straży, zasługują na najwyższy szacunek. Ojczyzna jest zadaniem, więc wymaga pracy – codziennej. Pracy, której nie wolno zaniedbywać. I musi to być praca wspólna, praca nas wszystkich, w imię rozwoju naszego kraju, jego bezpieczeństwa i dobrobytu całego społeczeństwa. I takie też były cele twórców Konstytucji 3 Maja. Ale wiemy też, że to zadanie wymaga ofiar i najwyższych poświęceń. Pokazali nam to nasi polscy bohaterowie. Przypomina nam to każdy Apel Pamięci. Przypomina nam to w Krakowie Pomnik Żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu, Krzyż Katyński na placu Ojca Adama Studzińskiego, wreszcie Grób Nieznanego Żołnierza, przy którym się znajdujemy – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ambasadorowie patriotyzmu i etosu zawodowego

Mamy to wyjątkowe szczęście, że możemy osobiście doświadczać także i dzisiaj obecności pośród nas osób, które poprzez swoją codzienną pracę i postawę są, jak powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita – swoistymi ambasadorami patriotyzmu i etosu zawodowego.

W dowód uznania zasług prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wyróżnił 20 Małopolan odznaczeniami państwowymi. Wręczył je wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wśród odznaczonych znalazły się osoby zasłużone w walce z epidemią COVID-19.

Za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości uhonorowana została pani Janina Wiewiórska-Sieradzka.

Złote Krzyże Zasługi otrzymali:

- za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką – pan Jacek Broel-Plater,

- za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego – pani Urszula Gluz-Golik, pani Barbara Małecka, pani Zofia Jungiewicz,

- za działalność na rzecz ochrony zdrowia publicznego – pan Marek Pilecki, pani Dorota Sobczyk, pan Wojciech Szczeklik, pan Karol Wierzbicki,

- za zasługi dla kultury polskiej – pan Andrzej Zieliński,

- za zasługi dla kultury polskiej, za działalność na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego – pan Roman Kieferling.

Z kolei Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:

- za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej – pan Bogusław Rataj,

- za działalność na rzecz ochrony zdrowia publicznego – pan Marek Rajzer;

natomiast Brązowe Krzyże Zasługi:

- za działalność na rzecz ochrony zdrowia publicznego - pani Agnieszka Ochocka, pani Agnieszka Werfel.

Na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej – postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – odznaczeni zostali: pan Damian Konieczny, pan Tomasz Konturek, pan Paweł Nowak, pan Krzysztof Nowakowski, pan Stanisław Osmenda.

- W swej działalności społecznej i kombatanckiej; w działalności na rzecz zdrowia publicznego i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego są Państwo ambasadorami patriotyzmu i etosu zawodowego. Drodzy odznaczeni przedstawiciele środowiska medycznego – w imieniu wszystkich Małopolan raz jeszcze dziękuję za Wasze poświęcenie – w sposób szczególny – podczas dwóch lat pandemii. Ten trudny okres, chcielibyśmy już zapomnieć, ale nie zapomnimy o Waszym zaangażowaniu w ochronie zdrowia. Jeszcze raz dziękuję za Państwa służbę Ojczyźnie, służbę w myśl tej właśnie zasady, że „Ojczyzna jest darem i zadaniem” – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nowi polscy obywatele

Podczas uroczystości na placu Matejki wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył akty nabycia obywatelstwa polskiego 12 osobom, w tym 4 dzieciom, pochodzącym m.in. z Białorusi, Serbii, Syrii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Osoby te uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP lub decyzji Wojewody Małopolskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie na jego wniosek.

Osoby, które otrzymały decyzję Wojewody Małopolskiego uznającą za obywatela polskiego, musiały spełnić przesłanki wskazane w ustawie o obywatelstwie polskim, m.in. przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, udokumentować znajomość języka polskiego lub posiadać stałe i regularne źródło dochodu.

Wolna Ukraina to także „dar i zadanie” dla nas wszystkich

W swoim przemówieniu wojewoda małopolski Łukasz Kmita odniósł się także do sytuacji za naszą wschodnia granicą.

- Dziś słowa: „Ojczyzna jest darem i zadaniem” mają także szczególny kontekst międzynarodowy. Wszyscy z niepokojem i bólem patrzymy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. (…) Dziś patrząc na wielkie zaangażowanie państwa polskiego, a przede wszystkim ogromną pomoc milionów Polaków – wolontariuszy, urzędników, przedsiębiorców, samorządowców, harcerzy i innych aktywistów, chcę powiedzieć Wam: z serca dziękuję za tę postawę niezwykłej solidarności i braterstwa z narodem ukraińskim. Jestem dumny, że pomoc, jaką wspólnie niesiemy narodowi ukraińskiemu tu w Małopolsce, może być wzorem. Wzorem dla całej Europy. Wolna Ukraina to także „dar i zadanie” dla nas wszystkich! Dla całej Europy! – podkreślił wojewoda małopolski Łukasz Kmita

Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja

W przemówieniu wygłoszonym na placu Matejki wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwrócił uwagę na znaczenie, jakie dla nas wszystkich ma dziedzictwo Konstytucji 3 Maja.

- Świętując tu na placu Matejki w Krakowie, postawmy sobie pytanie o to, jaka nauka płynie z przełomowych reform i Konstytucji 3 Maja na obecne czasy? Dziś naszym obowiązkiem jest wspomnieć szeroki katalog zasłużonych patriotów i wspaniałych myślicieli, którzy uznali dobro Rzeczypospolitej za najwyższą wartość, którzy oddali Ojczyźnie swoje największe talenty, którzy wreszcie widmo upadku państwa w jednoznaczny sposób przeciwstawiali wizji wolnej, bezpiecznej i silnej Polski. To oni, posłowie Sejmu Czteroletniego, żywili głęboką nadzieję, że ta wizja nie musi oznaczać nierealnego projektu. Całym swoim sercem wierzyli, że można, a przede wszystkim że trzeba zreformować reguły sprawowania władzy. W „trzeciomajowym dziele” kolejne pokolenia, uciemiężone przez zaborców, odnajdowały polskość. Ono przez lata stało się nośnikiem narodowej tożsamości. W nim tkwiło źródło wolnościowych pragnień i zrywów niepodległościowych – mówił wojewoda.

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do budowania Rzeczypospolitej

- Odpowiedź na pytanie o to, jaka nauka płynie z przełomowych reform i Konstytucji 3 Maja na obecne czasy, wydaje się oczywista. Dziś, po 231 latach niezmiennie aktualne pozostaje przekonanie, że przyszłość państwa tkwi w jego sile. Tak na przestrzeni wieków, jak i obecnie czyha zbyt wiele zagrożeń, żeby pozwolić sobie na celowe osłabianie Polski albo nawet na nieświadome nieumacnianie jej potencjału. Teraz, w obliczu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jak nigdy wcześniej, jesteśmy zobowiązani do głębokiego patriotyzmu i troski o naszą Ojczyznę. Każdy z nas, na swój sposób, na wzór twórców Konstytucji 3 Maja, jest zaproszony do budowania Rzeczypospolitej. Na obecne czasy jest to dziejowe zobowiązanie nas wszystkich — obywateli i władz odpowiedzialnych za los państwa. Bo „Ojczyzna to dar i zadanie” – podkreślił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczysta defilada

Defilada i pokaz służb mundurowych to okazja do oddania szacunku wszystkim tym, którzy każdego dnia stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Na ulicy Basztowej zaprezentowały się orkiestra i kompanie honorowe Wojska Polskiego. Ponownie można było także podziwiać formacje konne wraz z grupami rekonstrukcyjnymi.

Pojazdy reprezentacyjne do defilady wystawiły: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.

Wśród zaprezentowanych pojazdów znalazły się między innymi: policyjne motocykle, lekki transporter opancerzony, łódź holowana za pojazdem terenowym napędzanym na 4 koła, samochód specjalny ratownictwa medycznego ze strażacką mobilną izbą przyjęć, specjalny pojazd Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego wyposażony w system paneli fotowoltaicznych i specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy, ciężki samochód pożarniczy z napędem terenowym 6x6, specjalistyczny samochód Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej wykorzystywany jako samochód wsparcia podczas realizacji konwoju osadzonych „niebezpiecznych”.

Z myślą o najmłodszych

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przygotował także w okolicach placu Matejki specjalne stoisko dla najmłodszych, gdzie mogli oni otrzymać mniejsze flagi i wiatraczki w barwach narodowych. Czekały na nich także maskotki krakowskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a chętni mogli skorzystać z malowania twarzy – oczywiście obowiązkowo w barwy narodowe!

20220503 3 maja 20220503 3 maja 20220503 3 maja 20220503 3 maja 20220503 20220503 3 maja 20220503 3 maja JLF_7395JLF_741120220503 JLF_7839JLF_7937JLF_7892JLF_7928JLF_7899JLF_7882JLF_7893JLF_7908JLF_7921JLF_7924JLF_791720220503 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja 20220503 Trzeci maja JLF_7372
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj