Uroczystości ku czci św. Floriana – patrona miasta Krakowa i strażaków
2022-05-04

Patron Krakowa i strażaków. Jego wsparcie i ochrona były bezcenne dla miasta nawiedzanego przez pożary. Krakowskie uroczystości ku czci św. Floriana są okazją do przypomnienia codziennych zasług Straży Pożarnej dla bezpieczeństwa Krakowa i całej Małopolski.

We mszy świętej w bazylice św. Floriana w Krakowie uczestniczyli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Obecni był także: sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Edward Siarka, poseł Marek Suski, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Piotr Filipek oraz komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. Marek Chwała. Licznie przybyli także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy cywilni oraz emeryci i renciści pożarnictwa województwa małopolskiego.

- Jak podkreślał niegdyś św. Jan Paweł II, strażacy, którym patronuje św. Florian, to osoby, które w imię wierności chrześcijańskiej tradycji miłości wobec drugiego człowieka, niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. Ostatnie lata to czas wielu prób dla tych właśnie dowodów oddania służbie drugiemu człowiekowi. W tym wyjątkowym dniu chcę w imieniu wszystkich Małopolan podziękować całej społeczności strażackiej za to, że zawsze można liczyć na Waszą ofiarną i bezgraniczną pomoc – mówi wojewoda małopolski  Łukasz Kmita.

Msza poprzedzona była uroczystą zbiórką przed siedzibą Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Po przyjęciu meldunku uczestnicy uroczystości wyruszyli z Małego Rynku przed kościół Mariacki i dalej w kierunku bazyliki św. Floriana.

Tuż po mszy świętej wokół placu Jana Matejki odbyła się uroczysta procesja z udziałem kompanii honorowych, orkiestry i pocztów sztandarowych.


Tradycja kultu św. Floriana jako patrona od ognia rozwijała się w Polsce od roku 1528, kiedy to w Krakowie wybuchł pożar. Ogień strawił wówczas większą część miasta, a w szczególności Kleparz. Ocalał jedynie kościół pod wezwaniem św. Floriana. Zostało to odczytane jako szczególny znak. Był to też początek czci Floriana jako patrona od pożaru i opiekuna strażaków.

Do świętego tego zwracają się także inne zawody, których praca związana jest z ogniem, w tym m.in.: hutnicy, metalowcy czy kominiarze.


Źródło: https://www.gov.pl/web/kppsp-police/sw-florian-patron-strazakow

20220504 Straż Pożarna 20220504 Straż Pożarna 20220504 Straż Pożarna 20220504 Straż Pożarna 20220504 Straż Pożarna 20220504 Straż Pożarna 20220504 Straż Pożarna 20220504 Straż Pożarna 20220504 Straż Pożarna List do strażaków
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj