Będą kolejne "Laboratoria Przyszłości"
2022-05-09

Stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań – oto cel rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. W ramach tego programu do szkół trafiają drukarki 3D, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć czy chociażby stacje lutownicze. To wszystko, dzięki czemu szkoła ma stać się kuźnią talentów.

Ogromna popularność programu „Laboratoria Przyszłości”

Program „Laboratoria Przyszłości” narodził się w października 2021 r., jako kolejna forma rządowego wsparcia dla samorządów.

Wsparcie to kierowane było na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego zmierzających do rozwijania szkolnej infrastruktury. „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej priorytetem jest umożliwienie wszystkim szkołom podstawowym budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).

W związku z ogromną popularnością „Laboratoriów Przyszłości” w ubiegłym roku, rząd ogłosił kolejną edycję w 2022 r., na którą obecnie trwa nabór wniosków.

– W Małopolsce w 2021 r. wsparcie w ramach programu otrzymało 1 281 szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kwota przekazana samorządom wyniosła ponad 91 mln zł. Dzięki wsparciu rządu premiera Mateusza Morawieckiego szkoły mają szansę zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt, dzięki któremu dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe umiejętności. Zachęcam wszystkich dyrektorów szkół do aplikowania do Programu w edycji 2022. Wykorzystajmy tę niepowtarzalną inicjatywę edukacyjną dla stworzenia nowoczesnych szkół i razem twórzmy Laboratoria Przyszłości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Stawiamy na wszechstronny rozwój

Głównym celem Programu jest zapobieganie skutkom epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Chodzi o zapewnienie możliwie największej liczbie uczniów dostępu do wyposażenia potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych. To m.in. zdolności manualne i techniczne, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania

o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Beneficjenci

Beneficjentami Programu są organy prowadzące szkoły podstawowe, w tym: jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, Ministerstwo Sprawiedliwości, którym podlegają:

1) publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży,

2) publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

3) publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

4) szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

W Programie może brać udział także Ośrodek Rozwoju Edukacji będący placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Celem objęcia w Programie ORE jest zapewnienie przez ORE bazy szkoleniowej i narzędziowej wspierającej realizację Programu oraz podnoszenie kompetencji podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kompetencji kadry uczącej.

Nabór wniosków

Zgodnie z harmonogramem Programu, nabór wniosków w tej edycji potrwa do 19 września 2022 r. Wnioski składane przez organy prowadzące za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.gov.pl/laboratoria rozpatrywane są przez Wojewodę i przekazywane do Prezesa Rady Ministrów.

Wysokość dotacji

Wysokość wsparcia oraz katalog wyposażenia są takie same dla wszystkich szkół podstawowych. Maksymalna wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby uczniów.

1) w szkołach, w których liczba uczniów nie przekracza 235, maksymalna kwota dofinansowania wynosi odpowiednio:

• w szkołach do 100 uczniów – 30 000 zł,

• w szkołach od 101 do 200 uczniów – 60 000 zł,

• w szkołach od 201 do 234 uczniów – 70 000 zł;

2) w szkołach, w których liczba uczniów wynosi co najmniej 235, maksymalna kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.

Wsparcie w ramach „Laboratoriów Przyszłości” nie wymaga wkładu własnego.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Laboratoria Przyszłości”, w tym aktualne informacje o programie czy katalog wyposażenia, które można zakupić w ramach Programu znajdują się na dedykowanej stronie internetowej: www.gov.pl/laboratoria.

Ponadto, odpowiedzi na pytania dotyczące Programu można uzyskać na rządowej infolinii pod nr telefonu: +48 222 500 144 (infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-20:00, a w soboty i niedziele w godzinach 08:00-18:00).

Istnieje również możliwość skierowania pytania przez formularza kontaktowy zamieszczony na stronie www.gov.pl/laboratoria.

20220506 laboratoria przyszłości  20220506 laboratoria przyszłości  20220506 laboratoria przyszłości  20220506 laboratoria przyszłości  20220506 laboratoria przyszłości
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj