Pożegnaliśmy I Wicewojewodę Małopolskiego Józefa Leśniaka
2022-05-07

W południe, w kościele parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świniarsku, mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salatarskiego rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. Józefa Leśniaka, I wicewojewody małopolskiego.

Wicewojewoda Józef Leśniak zmarł 4 maja po długiej i ciężkiej chorobie. Pożegnali go licznie zgromadzeni, wśród nich: prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, ministrowie, parlamentarzyści, wojewoda małopolski Łukasz Kmita i II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego z marszałkiem Witoldem Kozłowskim na czele, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z województw: podkarpackiego, śląskiego i lubuskiego, dyrektorzy Wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, szefowie jednostek zespolonych i zespolonych, przedstawiciele służb mundurowych oraz rodzina, przyjaciele i mieszkańcy ukochanej przez śp. Wicewojewodę Limanowszczyzny.

Odszedł wielki patriota

- Przecież jeszcze tyle planów przed nim, tyle nadziei, tyle pracy. Józef żył pełnią życia. Józef wiedział doskonale, że czas jest krótki i wykorzystywał wszystkie swoje siły dla dobra ojczyzny. Wiedział też, że żyć pełnią to szukać prawdy, szukać dobra - mówił premier Mateusz Morawiecki. .

- Z wielkim bólem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Józefa Leśniaka, I wicewojewody małopolskiego. Człowieka niezwykle rzetelnego, oddanego i otwartego. To olbrzymia strata dla nas wszystkich. Z ciężkim sercem podążaliśmy dzisiaj naszą ostatnią wspólną drogą. Będzie Go bardzo brakować. Dziękuję, Panie Wojewodo, za ogromne zaangażowanie i troskę o naszą Ojczyznę – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Śp. Józef Leśniak całe swoje życie w szczególny sposób był związany z Limanowszczyzną. To tu, 6 marca 1968 r. przyszedł na świat. Tu wzrastał i tu miał swoje korzenie, do których powracał w każdej z ról, jakie pełnił.

Miłość i przywiązanie do „małej ojczyzny” ukształtowały w nim wyjątkową troskę o sprawy Polski. Wiedzę zdobytą m.in. na Université Nancy 2, w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wykorzystywał w pracy w kraju i za granicą.

Początkowo w Wydziale ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu merostwa Villers-les-Nancy, później jako tłumacz języka polskiego m.in. w Radzie Departamentalnej regionu Meurthe-et-Moselle, stażysta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także w kadrze zarządzającej międzynarodowych firm.

Był także mocno związany z samorządem. W latach 2010-2015 zasiadał w Radzie Powiatu Nowosądeckiego.
Następnie służył Rzeczypospolitej jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. Równolegle był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu.

5 grudnia 2019 roku objął stanowisko II wicewojewody małopolskiego, a 26 listopada 2020 r. został powołany na stanowisko I wicewojewody małopolskiego.

Swoją pracę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie postrzegał jako służbę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
- Śp. wicewojewoda Leśniak był państwowcem. Do każdego z powierzanych mu zadań podchodził świadom ciążącej na nim odpowiedzialności. Zawsze służył także radą i wsparciem. Nawet wtedy, kiedy choroba stawiała przed nim dodatkowe wyzwania, z podniesionym czołem, przepełniony nadzieją, pokazywał, jak bardzo oddany jest Polsce i z jak ogromną powagą traktuje każde z zadań – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zawsze z pożytkiem dla kraju
W dowód uznania zasług w działalności publicznej, społecznej i zawodowej, na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał śp. Józefowi Leśniakowi odznaczenie państwowe. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski nadany pośmiertnie. Z rąk premiera Mateusza Morawieckiego odznaczenie odebrali żona i syn.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski to wyróżnienie nadawane za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju.

Małopolska pożegnała swojego Wicewojewodę
Po zakończeniu uroczystej mszy świętej zgromadzeni uczestniczyli w ostatniej drodze śp. Józefa Leśniaka, aż do miejsca wiecznego spoczynku na cmentarzu w Chochorowicach.

Uroczystości na cmentarzu odbyły się z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego. Oddana została także salwa honorowa, a całość oprawy uświetniła orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Także Wojsko Polskie wystawiło posterunek honorowy. Przy Zmarłym czuwali przedstawiciele 5 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera pod dowództwem chorążego Michała Steczki.

Poczty sztandarowe wystawiły między innymi: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.

Ze wszystkich stron licznie przekazane zostały listy kondolencyjne. Specjalne słowo skierowali: arcybiskup Marek Jędraszewski metropolita krakowski, biskup Andrzej Jeż, rektorzy małopolskich uczelni i szkół wyższych, przedstawiciele korpusu konsularno-dyplomatycznego oraz środowiska małopolskich organizacji i instytucji.

I wicewojewodę małopolskiego Józefa Leśniaka pożegnał także chór LimaNovum z Limanowskiego Domu Kultury, wykonując między innymi utwór Lacrimosa z Requiem Karla Jenkinsa.

- Żyć według wartości, w które się wierzy, niosąc je dumnie zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym – to wyjątkowa odwaga. Taką odwagę miał śp. Józef Leśniak. W naszej pamięci zachowujemy Jego życzliwy uśmiech i niezastąpione wsparcie, na które zawsze mogliśmy liczyć. Dziękujemy Panie Wojewodo! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- To dla nas ogromna strata. Był wielkim patriotą, oddanym sprawie naszej Ojczyzny. Zapamiętam go na zawsze jako wspaniałego i odważnego człowieka, oddanego Polsce i swojemu regionowi. Spoczywaj w pokoju – dodaje II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody 20220507 Pogrzeb Wicewojewody
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj