Wyjątkowa dla Mszany Dolnej inauguracja w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek
2022-05-08

Biblioteka to z założenia wrota do świata nieprzebranych osiągnięć ludzkiej myśli i ludzkich dokonań, z którymi zapoznawać się możemy dzięki jej zbiorom. To miejsce otwierające oczy i umysły, tak poprzez propagowanie czytelnictwa, jak i realizację szerzej pojętych kulturalnych i społecznych potrzeb lokalnej społeczności. To często miejsce przechowywania pamiątek miejscowej kultury materialnej, zwyczajów, tradycji. To wreszcie miejsce inspirujących spotkań, budowania więzi międzyludzkim, podejmowania działań stanowiących odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Biblioteka z definicji przeznaczona jest dla wszystkich – ludzi wszystkich grup wiekowych, profesji, zainteresowań – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do mieszkańców Mszany Dolnej, gdzie dziś Miejska Biblioteka rozpoczęła swą działalność w nowej siedzibie.

Był to niezwykły dzień dla mieszkańców Mszany Dolnej, a dla pracowników biblioteki, jak zauważył szef rządu, szczególny prezent przypadający na Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. List prezesa Rady Ministrów odczytał wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści: Barbara Bartuś oraz Patryk Wicher. 

Całej społeczności Mszany Dolnej gratuluję realizacji tej inwestycji. Mam nadzieję, że nowoczesna, wielofunkcyjna siedziba biblioteki umożliwi prowadzenie coraz bardziej ambitnych działań kulturalnych i społecznych. Cieszę się, że w tak mądry sposób wykorzystaliście Państwo środki pochodzące z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasobów znajdujących się w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów oraz samorządów – dodał premier Mateusz Morawiecki.

Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej zyskała nową siedzibę w nowoczesnym, wielofunkcyjnym budynku, gdzie będzie mieścił się również Klub „Senior+” i Stowarzyszenie Kierunek Przeszłość. Obok niej znajdzie się kameralny amfiteatr – miejsce dla plenerowych wydarzeń kulturalnych, m.in. upowszechniających lokalne, zagórzańskie tradycje.

Realizacja inwestycji możliwa była dzięki środkom z rezerwy ogólnej budżetu państwa. W ubiegłym roku miasto Mszana Dolna otrzymało 1 mln zł na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej poprzez utworzenie ponadregionalnej strefy aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi”. We wrześniu 2021 roku wojewoda małopolski Łukasz Kmita na ręce dyrektor biblioteki Agnieszki Orzeł przekazał symboliczny czek potwierdzający przyznane dofinansowanie (https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13398). Gmina na realizację zadania przeznaczyła ze środków własnych 250 tys. zł.

Mam nadzieję, że nowa siedziba biblioteki okaże się Waszym wymarzonym miejscem pracy. Życzę Państwu rzesz wiernych czytelników oraz radości i satysfakcji z pięknej i potrzebnej pracy, jaką wykonujecie – przekazał premier Mateusz Morawiecki.

- To bardzo symboliczne, że w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek spotykamy się w miejscu, które dzięki swej wielofunkcyjności staje się centrum lokalnego życia. Bo taki wymiar ma projekt, który udało się tu zrealizować dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o przyznaniu dofinansowaniu z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Do wszystkich bibliotekarzy, z okazji ich święta, kieruję serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności. Święto bibliotek jest świętem wszystkich, którzy kochają książki, a pamiętajmy, że „Kto czyta książki, żyje podwójnie” – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Otwarcie Biblioteki Miejskiej w Mszanie Otwarcie Biblioteki Miejskiej w Mszanie Otwarcie Biblioteki Miejskiej w Mszanie Otwarcie Biblioteki Miejskiej w Mszanie Otwarcie Biblioteki Miejskiej w Mszanie Otwarcie Biblioteki Miejskiej w Mszanie Otwarcie Biblioteki Miejskiej w Mszanie Otwarcie Biblioteki Miejskiej w Mszanie Otwarcie Biblioteki Miejskiej w Mszanie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj