Dni Strażaka w Małopolsce
2022-05-16

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. To okazja do podziękowania Straży Pożarnej za gotowość do niesienia pomocy w każdej trudnej chwili. W piątek w Bochni odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2022, a wczoraj w Dobczycach – Uroczystość Strażackiego Klubu Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego przy ZOP ZOSP RP w Myślenicach. W wydarzeniach wziął udział II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Podczas uroczystości w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni – po uroczystym apelu – wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia oraz akty nadania kolejnych wyższych stopni. Nastąpiło również przekazanie i poświęcenie pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego. W uroczystościach uczestniczyli także wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki oraz posłowie: Józefa Szczurek-Żelazko, Wiesław Krajewski i Piotr Sak.

– Wspomnienie św. Floriana to ważny dzień dla wszystkich druhów i druhen. To też czas, gdy szczególnie wyrażamy wdzięczność za Wasze poświęcenie i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym. W tych trudnych czasach – najpierw pandemii, a teraz wojny w Ukrainie – wszystkim strażakom należy się szczególna wdzięczność za trud włożony w wykonywaną pracę w tak wielu obszarach. To wszystko, co robicie, jest odzwierciedleniem strażackiej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – mówił II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Uroczystość w Dobczycach rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach. Tuż po niej wicewojewoda Ryszard Pagacz spotkał się z druhami w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach. W spotkaniu wziął udział również poseł Władysław Kurowski.


– Warto podkreślić, że ideą założonego przed 20 laty przez strażaków ochotników powiatu myślenickiego Klubu jest pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach, a także popularyzacja wśród społeczeństwa honorowego krwiodawstwa. Co istotne, w 2013 r. Klubowi nadano tytuł „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”. Bo krew jest darem szczególnym i każdy, kto ją oddaje, zasługuje na uznanie za ten akt szlachetności. Myśleniccy strażacy i druhowie dają doskonały przykład – nie tylko swym zaangażowaniem w akcje ratownicze, ale także właśnie jako Honorowi dawcy Krwi
– mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. 

Dni Strażaka Dni Strażaka Dni Strażaka Dni Strażaka Dni Strażaka Dni Strażaka Dni Strażaka Dni Strażaka Dni Strażaka Dni Strażaka Dni Strażaka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj