Rządowa pomoc dla Ukrainy w Małopolsce
2022-05-18

Solidarność – słowo klucz i jednocześnie jasny kierunkowskaz dla podejmowanych przez nas działań. Tak można by podsumować ostatnich kilkanaście tygodni wielowymiarowej i wieloetapowej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy szukają schronienia w Małopolsce. Ogółem ze środków budżetu państwa i Funduszu Pomocy w naszym województwie przekazaliśmy na ten cel ponad 200 mln zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ponad 200 mln zł z budżetu państwa i Funduszu Pomocy w ramach wsparcia uchodźców w Małopolsce

Od początku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę granicę z Polską przekroczyło 3,442 mln osób.

Małopolska znajduje się wśród województw o największej liczbie przyjętych uchodźców. Na kompleksową pomoc tylko w Małopolsce polski rząd przeznaczył do tej pory 206 838 572,58 zł.

Zakwaterowanie, wyżywienie, świadczenia

Z przekazanej kwoty 98 438 079,60 zł zostało przeznaczone na zakwaterowanie systemowe. Środki te są przekazywane starostom, którzy następnie wypłacają je podmiotom udostępniającym poszczególne obiekty.

66 378 000 zł to kwota przekazana przez nas gminom na zakwaterowanie w mieszkaniach prywatnych (czyli tzw. „40 zł”).

Na pomoc w postaci wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł przekazaliśmy 28 588 109,03 zł, a świadczenia rodzinnego 1 372 848,85 zł.

Realizowane są także zadania z zakresu posiłku doraźnego – 1 973 979,77 zł i pomocy psychologicznej – 169 014,06 zł.

- Współpraca w Małopolsce pomiędzy administracją rządową a samorządami przebiega bardzo sprawnie. Jesteśmy w stałym kontakcie i na bieżąco monitorujemy sytuację. Dziękuję samorządom, które są wśród liderów realizowanych wypłat. Bardzo nam zależy na tym, aby środki były sprawnie przekazywane i osobom prywatnym, i przedsiębiorcom. W przypadku świadczenia „40 zł” z ok. 66,4 mln zł, które przekazaliśmy samorządom, ok. 40,4 mln zł zostało wypłaconych mieszkańcom przez samorządy, a w przypadku świadczenia „300 zł” – przekazaliśmy 28,6 mln zł, a gminy wypłaciły uchodźcom ok. 21,5 mln zł. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie proces ten jeszcze bardziej przyspieszy – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Numer PESEL

- Rządowe środki, które przekazujemy jednostkom samorządu terytorialnego, to tylko jedna z form wsparcia. Jednostkom samorządu terytorialnego przekazaliśmy także sprzęt potrzebny, do nadawania naszym gościom numerów PESEL. Do krakowskiego punktu w Tauron Arenie oddelegowanych zostało blisko 70 pracowników administracji rządowej – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

3 496 021,84 zł to fundusze, które pozwoliły zapewnić małopolskim samorządom obsługę zadań z zakresu nadawania numeru pesel, w tym także tych związanych z koniecznością wykonania zdjęcia do wniosku.

Do 17 maja maja spośród przebywających w naszym województwie uchodźców z Ukrainy o numer PESEL wystąpiło 110 754 osób.

Najwięcej, bo 25 914 takich numerów nadano w Krakowie. Na drugim miejscu jest punkt w Krynicy-Zdroju - 2392 , a na trzecim w Skawinie – 2149.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- Od początku podejmowanych działań zaprosiliśmy do współpracy organizacje pozarządowe i od samego początku mogliśmy liczyć na ich szerokie zaangażowanie. Zabezpieczenie medyczne, wsparcie prawne, zbiórki rzeczowe, kursy języka polskiego czy wreszcie wsparcie w zakresie prowadzenia punktów recepcyjnych i informacyjnych – to tylko niektóre z projektów, w których uczestniczą NGO. W Małopolsce do organizacji pozarządowych przekazaliśmy w dotychczasowych transzach 791 701,7 zł, zaś wartość podpisanych 9 umów opiewa na 1 369 326,20 zł. Pracujemy na bieżąco nad kolejnymi pomysłami – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Wysoko cenię współpracę z małopolskimi organizacjami pozarządowymi. Ich doświadczenie i zaangażowanie jest niezwykle istotne w całym systemie pomocy kierowanej do uchodźców. Dziękuję wszystkim fundacjom, jak i poszczególnym wolontariuszom, którzy uczestniczą w tych działaniach. Wspólnymi siłami udaje się przygotowywać pomoc, która trafia bezpośrednio do uchodźców i jest odpowiedzią na ich potrzeby – dodaje wojewoda.


Ponad 200 mln złotych na pomoc uchodźcom w Małopolsce z budżetu państwa Ponad 200 mln złotych na pomoc uchodźcom w Małopolsce z budżetu państwa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj