Nowi konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
2022-05-23

W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity II wicewojewoda Ryszard Pagacz wręczył dziś akty powołania nowym konsultantom wojewódzkim.

Powołania otrzymali:

  • dr n. med. Joanna Streb – do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej,
  • prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc – do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski – do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej,
  • dr n. med. Hubert Hymczak – do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie intensywnej terapii.

– Serdecznie Państwu gratuluję i liczę na owocną współpracę – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Konsultanci wojewódzcy są to specjaliści w poszczególnych dziedzinach medycyny, pielęgniarstwa, farmacji oraz w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Wykonują oni m.in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne. Konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia na 5-letnią kadencję powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego oraz właściwego samorządu zawodowego.

Konsultanci wojewódzcy Konsultanci wojewódzcy Konsultanci wojewódzcy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj