Z myślą o bezpieczeństwie pacjentów. Wsparcie dla Szpitala w Brzesku
2022-05-31

Dzięki Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19 do tej pory do szpitali trafiły już znaczne środki z przeznaczeniem na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych. Do 35 małopolskich podmiotów (34 szpitali i pogotowia ratunkowego) łącznie trafi kwota blisko 52 mln zł. Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał kolejną umowę potwierdzającą przyznane dofinansowanie - tym razem z dyrektor SPZOZ w Brzesku Alicją Syty. W uroczystości uczestniczyli także poseł Józefa Szczurek-Żelazko oraz starosta brzeski Andrzej Potępa.


Specjalistyczny sprzęt medyczny i modernizacja instalacji tlenowej

Podpisana dzisiaj umowa potwierdza dofinansowania w wysokości 605 000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: bodypletyzmografu z funkcją TLCO, wideobronchoskopu, łóżek OIOM, kompresora medycznego.

W połowie marca wojewoda małopolski Łukasz Kmita zawarł ze Szpitalem umowę opiewającą na kwotę 595 000 zł. Przyznane środki mają być przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19”.

– Kolejne środki trafią do brzeskiego Szpitala. W ostatnich latach Szpital w Brzesku tych środków doświadcza dość dużo i dzięki temu pięknieje. Jest to też okazja, żeby podziękować wszystkim pracownikom Szpitala – bo ważny jest sprzęt, ważne są budynki, natomiast najważniejsi są ludzie. Zaangażowanie pracowników w jakość udzielanych świadczeń jest zawsze wyjątkowe. Pan Wojewoda wyznaczał trudne zadania, ale były one dobrze wykonywane, dlatego też podjął decyzję o przekazaniu części środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Szpitala w Brzesku. To będzie ważny wkład w przygotowanie do nowych wyzwań, który przyniesie życie. Gratuluję otrzymanych środków i mam nadzieję, że Szpital dalej będzie się tak rozwijał, by mieszkańcy powiatu byli zadowoleni - mówi poseł Józefa Szczurek-Żelazko.

– Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach „Tarczy antykryzysowej” to bardzo ważne wsparcie finansowe dla szpitali, które przez ostatnie 2 lata walczyły z epidemią koronawirusa. W szczytowym momencie, między 29 marca a 18 kwietnia, Szpital w Brzesku zabezpieczał 101 łóżek, w tym 80 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem oraz 15 łóżek respiratorowych. SPZOZ w Brzesku otrzymał już łączne dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł. Zrealizowane inwestycje pozwolą unowocześnić placówkę, co wpłynie na jakość oferowanych usług i bezpieczeństwo pacjentów
– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Ogromnie cieszy mnie fakt uzyskania dofinansowania na doposażenie naszego Szpitala. Środki te zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego. Planujemy zakup aparatury medycznej w postaci wideobronchoskopu i bodypletyzmografu, które niewątpliwie wpłyną na zwiększenie możliwości diagnostyczno-leczniczych w naszych oddziałach szpitalnych, w tym zwłaszcza w Oddziale Chorób Płuc. Z kolei planowany zakup pięciu łóżek intensywnej terapii oraz kompresora poprawi bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów i wpłynie na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych – wyjaśnia dyrektor Szpitala w Brzesku Alicja Syty.

– Przekazane przez Pana Wojewodę środki są bardzo istotnym wsparciem dla szpitala powiatowego jakim jest Szpital w Brzesku. Wpływają na dalszy rozwój infrastruktury szpitala i ciągłą poprawę warunków leczenia naszych Pacjentów. Dlatego serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie oraz wszystkim zaangażowanym osobom za okazane wsparcie i przekazanie kwoty ponad 600 tysięcy złotych na zakup wskazanego wcześniej sprzętu
– dodaje dyrektor SPZOZ w Brzesku Alicja Syty.


Nowa karetka


To niejedyne dobre wiadomości dla brzeskiego Szpitala. Dzięki dofinansowaniu przyznanemu z ogólnej rezerwy budżetowej państwa możliwy jest również zakup nowej karetki. Premier Mateusz Morawiecki przyznał powiatowi brzeskiemu środki w wysokości 480 000 zł. Czek potwierdzający dofinansowanie odebrał dziś starosta brzeski Andrzej Potępa.

– Sprawność techniczna ambulansów medycznych odgrywa bardzo ważną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców. Cieszę się, że Pan Premier pozytywnie odpowiedział na te potrzeby i przyznał blisko pół miliona złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup nowej karetki dla Szpitala w Brzesku. Intensywnie zabiegałam, aby stało się to faktem. Doskonale wiem bowiem, jak ten zakup jest ważny i potrzebny dla całego regionu – mówi poseł Józefa Szczurek-Żelazko.


– Doposażanie jednostek ratownictwa medycznego w nowoczesny sprzęt jest niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania służby zdrowia. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców, ale także poprawa komfortu pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego. Mam nadzieję, że ten nowy ambulans będzie służył jak najlepiej i jak najdłużej. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który przekazał środki z rezerwy budżetowej – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


– Staramy się zapewnić mieszkańcom naszego powiatu opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie. Dlatego korzystamy z każdej możliwości pozyskania dofinansowania i zakupu nowoczesnego sprzętu oraz aparatury medycznej, która daje możliwości skutecznej diagnostyki i leczenia. Dlatego bardzo cieszy mnie fakt przekazania przez Pana Wojewodę środków na kolejny nowoczesny sprzęt medyczny, a także na nowy ambulans. Szybkie dotarcie do pacjenta i skuteczne udzielenie pomocy przy użyciu dostępnego w karetce sprzętu jest kluczowym elementem ratowania życia w nagłych przypadkach
– dodaje starosta brzeski Andrzej Potępa.


Całkowita wartość zakupu karetki to 600 000 zł. Środki z ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 480 000 zł stanowią 80% kosztów zakupu ambulansu. Pozostałe 20% sumy zadeklarował dofinansować powiat brzeski.

Obecnie SPZOZ w Brzesku, w którego skład wchodzą: Szpital Powiatowy im. L. Rydygiera, Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz Zespół Diagnostyki Medycznej, dysponuje 9 ambulansami. Inwestycja obejmuje zakup ambulansu typu C – czyli karetki reanimacyjnej używanej w stanach zagrożenia życia – wraz z wyposażeniem. Zakup zaplanowano na IV kwartał 2022 r.

20220531 Brzesko szpital 20220531 Brzesko szpital 20220531 Brzesko szpital 20220531 Brzesko szpital 20220531 Brzesko szpital 20220531 Brzesko szpital 20220531 Brzesko szpital
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj