Kolejne projekty w ramach Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2022-06-10

Będą kolejne projekty w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej właśnie ogłosiło wyniki tegorocznego konkursu. 8 małopolskich projektów otrzyma prawie 300 tys. zł dofinansowania.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. W tym roku dofinansowanie otrzyma 68 zadań z 14 województw. Na realizację obecnej edycji Programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło kwotę 3 000 000 zł.

- Głównym celem Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” jest wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest on adresowany do wszystkich osób i rodzin zagrożonych oraz dotkniętych przemocą. W Małopolsce środki trafią do gmin: Zielonki, Skawina, Andrychów, Myślenice, Trzciana, Wieliczka, Łużna oraz do powiatu proszowickiego. Łączne dofinansowanie wynosi 276 840 zł. To niezwykle istotne, że pojawiają się kolejne lokalne inicjatywy, które włączają się w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Najwyżej spośród małopolskich projektów oceniony został ten przygotowany przez gminę Zielonki pn. „Pod dobrymi skrzydłami”, który w ostatecznym rankingu wyników znalazł się na 5. miejscu. Otrzyma on wsparcie w wysokości 62 tys. zł.


Najwięcej środków trafi natomiast do gminy Wieliczka na realizację projektu „Skrzydła – słowa mają moc” – 80 tys. zł. Wysokie dofinansowanie, w kwocie niemal 70,5 tys. zł, przyznano także projektowi miasta i gminy Skawina „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II”.

Dofinansowane projekty mieszczą się w czterech priorytetach wyznaczonych przez minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg:
•    rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
•    poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie;
•    dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie;
•    zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Pełna lista podmiotów dofinansowanych.

Konkurs Programu Osłonowego
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj