Turniej Strzelecki dla Dziennikarzy o Puchar Wojewody Małopolskiego
2022-06-11

Strzelnica kulowa Klubu Strzeleckiego LOK HTS w Krakowie przy ul. Jeżynowej. To tam w szranki stanęło dziś blisko 30 małopolskich dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer. Strzelali zarówno z pistoletu, jak i karabinu. Łącznie każdy uczestnik oddał po 15 strzałów. W obu konkurencjach wyłonieni zostali najlepsi zawodnicy, ale zwycięzca całego Turnieju Strzeleckiego o Puchar Wojewody Małopolskiego jest tylko jeden. Trofeum powędrowało do Sebastiana Mamczyńskiego z TVP3, który łącznie zdobył najwyższą liczbę punktów w obu konkurencjach.

Sebastian Mamczyński był też zwycięzcą w kategorii pistolet, drugie miejsce w tej kategorii zdobył Jan Graczyński, a trzecie Ewelina Purwin. W kategorii karabin zwyciężył Krzysztof Kalinowski, na drugim miejscu był Sławomir Pietrzyk, a na trzecim Jacek Łabędzki.


Siła i tradycja sportu strzeleckiego

- Idea organizacji Turnieju Strzeleckiego dla Dziennikarzy o Puchar Wojewody Małopolskiego narodziła się we współpracy z Klubem Strzeleckim LOK HTS i jego prezesem Krzysztofem Solarskim. Założeniem było to, aby wspólnie popularyzować sport strzelecki. Chcieliśmy szerzej i przede wszystkim w praktyce pokazać możliwości, jakie dają takie obiekty, jak strzelnica kulowa mieszcząca się przy ul. Jeżynowej w Krakowie. Takie działania – rozwijające sport strzelecki i pokazujące jego potencjał – są aktualnie bardzo ważne i potrzebne – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- To w dużej mierze kwestia świadomości. Ważne, by każdy mógł spróbować swoich sił na strzelnicy – takiej jak ta Klubu Strzeleckiego LOK HTS w Krakowie przy ul. Jeżynowej. Jako wojewoda  szeroko i aktywnie włączam się w takie działania w ramach bieżącej współpracy z Wojskiem Polskim. Turniej Strzelecki dla Dziennikarzy o Puchar Wojewody Małopolskiego to kolejna forma promocji działań proobronnych, w tym sportu strzeleckiego. Ma on przecież w Polsce wielu zwolenników, ale i mistrzów olimpijskich, w tym już z Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, gdzie zdobywcą pierwszego (brązowego) medalu olimpijskiego w historii strzelectwa sportowego w Polsce został mjr Władysław Karaś, którego życiorys jest zresztą obrazem wiernej służby Ojczyźnie do samego końca. Trzeba też pamiętać, że strzelectwo ma w Polsce głębokie tradycje, bo już w XV wieku Bractwa Kurkowe skupiały wokół siebie miłośników strzelania. Dziś – w szczególnej sytuacji międzynarodowej – nawiązujemy do tych wielkich tradycji, traktując strzelectwo zarówno jako sport, jak i formę upowszechniania postaw proobronnych – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


LOK i strzelectwo sportowe w Małopolsce


Małopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju, jest  organizacją proobronną oraz sportową. 97% jej członków uprawia głównie sporty strzeleckie. Liczy ponad 4,3 tys. osób, skupionych w  153 kołach i klubach: szkolnych, strzeleckich, Żołnierzy Rezerwy, modelarskich, łączności, płetwonurków, sportów obronnych oraz w klubie żeglarskim w Chrzanowie .

- Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego, posiadający ponad 90-letnią tradycję, zrzesza w  swojej strukturze 33 kluby i sekcje strzeleckie (w tym 12 klubów z Ligi Obrony Kraju) z blisko 4300 członkami, wg stanu na 31.12.2021 r. Kluby i sekcje realizują cele statutowe głównie poprzez promocję sportu strzeleckiego wśród społeczeństwa oraz we współzawodnictwie sportowym, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej. Kluby MZSS prowadzą zajęcia i zawody na strzelnicach sportowych oraz w pomieszczeniach przystosowanych do strzelań z urządzeń pneumatycznych  własnych lub wynajmowanych. Najwięcej strzelnic sportowych (11) do strzelań kulowych posiada lub użytkuje Liga Obrony Kraju. Nad przestrzeganiem regulaminu konkurencji podczas zawodów czuwa 467 sędziów z licencją PZSS. Największą strzelnicę sportową posiada LOK w Tarnowie, gdzie w tym roku odbędzie się Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w konkurencjach karabinowych i pistoletowych oraz 61. Ogólnopolski Finał „O Srebrne Muszkiety 2022” – mówi płk Marek Stasiak, wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju oraz prezes Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Strzelnice kulowe LOK zlokalizowane są w: Krakowie przy ulicy Jeżynowej, Bochni, Gorlicach, Nowym Targu, Nowym Sączu, Pogorzycach koło Chrzanowa, Bukownie koło Olkusza, Suchej Beskidzkiej i w Miechowie, Grybowie, Tarnowie.

W całej Polsce znajduje się ok. 370 strzelnic, posiadających dopuszczenie przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, w których trenuje ponad 45,8 tys. licencjonowanych zawodników. W samej Małopolsce trenuje ok. 4,5 tys. zawodników.


Klub Strzelecki LOK HTS w Krakowie


– Klub Strzelecki LOK HTS w Krakowie prowadzi treningi strzeleckie zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych, przygotowując także do egzaminu na patent strzelecki. Klub dysponuje własną strzelnicą pneumatyczną i kulową (25 m i 50 m). Strzelnica pneumatyczna znajduje się w siedzibie klubu w podziemiu budynku szkoły na os. Dywizjonu 303/66 – mówi prezes KS LOK HTS w Krakowie Krzysztof Solarski.

Strzelnica kulowa przy ul. Jeżynowej po pracach modernizacyjnych została oficjalnie oddana do użytku latem ubiegłego roku. Uroczyste otwarcie nastąpiło 19.06.2021 roku. Wtedy też z rąk wiceprzewodniczącego ZG LOK w Krakowie płk. Marka Stasiaka prezes Krzysztof Solarski odebrał tytuł Honorowego Członka Ligii Obrony Kraju (najwyższe wyróżnienie w organizacji), w nagrodę za podjęty trud i wkład w rozwój strzelectwa sportowego. Jednocześnie prezes Krzysztof Solarski został ogłoszony patronem nowej strzelnicy .

- Klub Strzelecki LOK HTS Kraków Nowa Huta posiada ponad 50-letnią tradycję. Dużym wysiłkiem członków, pod kierownictwem Krzysztofa Solarskiego i dzięki pomocy sponsorów, przywrócono po wielu latach do funkcjonowania strzelnicę sportową przy ulicy Jeżynowej. Prace trwały ponad 6 lat  i od czerwca 2021 są tam już prowadzone zajęcia z nauki strzelania i zawody w konkurencjach pistoletowych i karabinowych. Strzelcy wywodzący się z województwa, a szczególnie z Tarnowskiego Klubu  Strzeleckiego LOK w Tarnowie, WKS Wawel, KS Petarda Kraków, zdobywają medale dla Polski i województwa na MŚ, ME i MP. Ostatnim  spektakularnym sukcesem jest zdobycie  w maju 2022 r.  na Pucharze Świata w Suhl dwóch złotych medali przez juniora z klubu tarnowskiego LOK Wiktora Sajdaka w konkurencjach karabinowych MIX - opisuje wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju płk Marek Stasiak.


Rządowy program upowszechniania strzelectwa w Polsce


- Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy 5 mln zł na pilotaż całkowicie nowego projektu upowszechniania strzelectwa w Polsce. Program skierowany jest do wszystkich Polaków, którzy ukończyli 18. rok życia i ma na celu między innymi popularyzację dyscypliny oraz upowszechnianie postaw proobronnych i patriotycznych wśród obywateli. Projekt jest pierwszym zadaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki ukierunkowanym na wzmacnianie potencjału obronnego kraju
– przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację programu upowszechniania strzelectwa w Polsce przeznaczy łącznie 5 mln zł, z czego:

•    2,5 mln zł na upowszechnianie strzelectwa sportowego i kompetencji strzeleckich wśród pełnoletniej młodzieży szkolnej – od momentu ukończenia 18. r.ż. do 26. r.ż. (środki pochodzić będą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki),

•    2,5 mln zł na upowszechnianie strzelectwa i kompetencji strzeleckich dla każdego dorosłego Polaka w wieku powyżej 26 lat (środki pochodzić będą z budżetu państwa).

Wnioski w naborze dotyczącym wsparcia organizacji strzeleckich zajęć sportowych skierowanych do młodzieży od 18. do 26. roku życia można było składać do 27 maja 2022, a ich rozpatrzenie nastąpi do 22 czerwca 2022. Kwota do rozdysponowania w naborze wynosi 2 591 755 zł.

- Program będzie realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Uczestnikami szkoleń dofinansowanych w ramach programu upowszechniania strzelectwa będą mogły być wyłącznie osoby pełnoletnie. Szkolenia będą odbywać się w grupach ćwiczebnych liczących maksymalnie 20 uczestników. Każdy z uczestników programu odda ponad 350 strzałów podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem różnych rodzajów broni: broni krótkiej i długiej pneumatycznej oraz broni krótkiej i długiej małokalibrowej
– tłumaczy wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Każda grupa ćwiczebna zrealizuje 12-godzinny program strzelecki, obejmujący:

•    część teoretyczną (1 godz.), w trakcie której uczestnicy zapoznają się z historią strzelectwa, zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy oraz bezpiecznego posługiwania się bronią pneumatyczną i palną, prawnymi aspektami dotyczącymi broni palnej i amunicji,
•    część praktyczną (11 godz.), w trakcie której uczestnicy zapoznają się z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach związanych z użyciem broni palnej, dowiedzą się, jak wykorzystywać materiały opatrunkowe, poznają budowę broni, techniki strzeleckie oraz przede wszystkim będą strzelać z broni pneumatycznej oraz małokalibrowej.


Więcej: https://www.gov.pl/web/sport/minister-kamil-bortniczuk-zapowiedzial-nowy-program-upowszechniania-strzelectwa-w-polsce

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-upowszechniania-strzelectwa--wylonienie-ogolnopolskiego-operatora2

20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki 20220611 Turniej strzelecki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj