Zezwolenia dla inwestycji drogowych w powiecie wadowickim
2022-06-29

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał właśnie dwa zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w powiecie wadowickim. Pierwsza dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 28 w Wadowicach, a druga rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1743 K z drogą krajową nr 52 w Andrychowie. W obu przepadkach decyzjom nadaliśmy rygor natychmiastowej wykonalności.

Przedmiotem pierwszej planowanej inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 14+199,75 do km 14+220,75 (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wadowicach – długość 21 m) oraz od km 15+915,40 do km 16+335,00 (ul. Doktora Józefa Putka, ul. Emila Zegadłowicza – długość około 419 m). Długość łączna rozbudowywanych odcinków wynosi około 440 m. Co istotne, roboty budowlane obejmują głównie budowę ścieżki pieszo-rowerowej, ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28, w tym fragment na skrzyżowaniu z drogą gminną 470551K, ul. Polną w Wadowicach. Inwestorem jest Burmistrz Wadowic, działający na podstawie porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

Druga inwestycja to przebudowa/rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1743 K z drogą krajową nr 52 na skrzyżowanie typu „rondo” wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej. W stanie istniejącym skrzyżowanie drogi krajowej nr 52 i drogi powiatowej nr 1743 K funkcjonuje jako skrzyżowanie typu „T”, które jest znacznie bardziej kolizyjne niż projektowane skrzyżowanie typu „rondo”. W szczególności poprawa bezpieczeństwa nastąpi na włączaniu z wlotu drogi powiatowej nr 1743 K do drogi krajowej nr 52 w związku z wymuszonym ograniczeniem prędkości pojazdów na drodze krajowej nr 52. Inwestycja przewiduje także „wyposażenie” skrzyżowania w urządzenia obsługi pieszych (chodniki, przejścia dla pieszych) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery drogowe, bariery piesze), które w sposób znaczący wpłyną na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestorem jest Burmistrz Andrychowa działający na podstawie porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

Wadowice Wadowice Andrychów Andrychów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj