Filar zrównoważonego rozwoju. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja III (PGR)
2022-07-14

- Sprawiedliwy rozwój, zrównoważone szanse dla gmin i powiatów, podnoszenie jakości życia mieszkańców – to wszystko dzieje się w Małopolsce w oparciu o mocny filar, jakim jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaproponowany przez premiera Mateusza Morawieckiego program, doczekał się właśnie trzeciego rozstrzygnięcia. W tej edycji uwaga została skierowana na tereny popegeerowskie, które przez całe lata były obszarami niedofinansowanymi. Dzięki olbrzymim środkom w wysokości ponad 214,3 mln zł, 90 inwestycji z tych obszarów stanie się faktem w Małopolsce! To nowe otwarcie i świetna wiadomość dla wszystkich mieszkańców z tych terenów. Dziękuję rządowi z panem premierem Mateuszem Morawieckim na czele za troskę o rozwój naszego regionu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Trzecia edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych była skierowana do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Dedykowany dla nich nabór to szansa na rozwój i stymulację rozwoju gospodarczego, a dla mieszkańców podnoszenie jakości życia.

- Specjalne podziękowania należą się także parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, którzy pozostają ambasadorami Małopolski w Warszawie. To także dzięki ich staraniom głos płynący z naszego województwa nie pozostaje bez odzewu ze strony rządu. Nasze województwo jest placem budowy, gdzie powstają m.in. nowe drogi i szkoły, a istniejące obiekty poddawane są koniecznej przebudowie i rozbudowie. Ta edycja programu to silny impuls do rozwoju obszarów, które w dużej mierze samodzielnie musiały mierzyć się z wyzwaniami, co uniemożliwiało sięganie po ambitne i często wymagające ogromnych nakładów finansowych projekty. Dzisiaj te marzenia spełniają się, a co równie ważne, o czym jestem przekonany, będą one motorem napędowym inspirującym do podejmowania kolejnych wyzwań – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Nowe zadania inwestycyjne

Remonty dróg, budowa oczyszczalni ścieków, modernizacja budynku szkoły czy cyfryzacja i wprowadzenie e-usług dla mieszkańców – to tylko przykładowe inwestycje z dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III (PGR).

Wśród nich największym wsparciem mogą poszczycić się:

• powiat olkuski – dofinansowanie w wysokości 8 000 000 zł – na modernizację dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom;

• powiat miechowski - dofinansowanie w wysokości 8 000 000 zł – na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej 1181K Pogwizdów - Tunel z linią kolejową LHS nr 65 w m. Uniejów Rędziny wraz z przebudową dojazdów;

• powiat nowosądecki - dofinansowanie w wysokości 5 237 190 zł – na rozbudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach: Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica;

• Gmina Gdów – dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł – na budowę drogi gminnej klasy L od ronda na ul. Bocheńskiej do ul. Przemysłowej w m. Gdów w km 0+000,00 – 1+233,01.

Niemal po 5 mln zł dofinansowania otrzymały także gmina Brzeszcze, powiat brzeski, gminy Trzyciąż i Niepołomice oraz powiat gorlicki. Zrealizują one w większości inwestycje drogowe (4 zadania), rozbudowana zostanie również sieć kanalizacyjna (1 zadanie).

- Rządowy Program Inwestycji Strategicznych jest bezpośrednim wsparciem, które odpowiada na potrzeby mieszkańców. Przykładem mogą tu być inwestycje np. gminy Radłów, która uzyskała ponad 3,2 mln zł, dzięki czemu zostaną zmodernizowane drogi na terenie gminy, a w Woli Radłowskiej powstanie chodnik. Zakopane z kolei otrzymało 2 mln zł na wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej. Gmina Łososina Dolna z rządowym wsparciem w wysokości niemal 3 mln zł zaprojektuje oraz wybuduje ośrodek zdrowia. To wszystko są zadania bliskie mieszkańcom. Ich realizacja przekłada się na realne podnoszenie komfortu i bezpieczeństwa codziennego funkcjonowania – kontynuuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Małopolsce

To nie pierwszy raz, kiedy nasz region otrzymuje wsparcie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Końcem maja 2022 Małopolska otrzymała prawie 2,6 mld zł tylko w ramach rozstrzygnięcia II naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład. Jesienią ubiegłego roku po raz pierwszy tak duże środki popłynęły do małopolskich samorządów. Gospodarze małopolskich gmin i powiatów otrzymali wówczas dofinansowanie w wysokości blisko 2 mld zł.

Wśród inwestycji z najwyższym dofinansowaniem w Małopolsce znalazły się m.in. projekty województwa małopolskiego – „Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich” – 161 423 750,00 zł oraz Krakowa – „Budowa budynku usługowego Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie – 99 mln zł oraz „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie” – 30 000 000,00 zł.

- Dominujące wśród projektów są zadania infrastrukturalne. Nie brakuje też tych związanych z modernizacją i budową boisk czy termomodernizacją budynków, w tym obiektów szkolnych. To inwestycje, które kładą nacisk na zrównoważony rozwój wszystkich dziedzin. Wachlarz zadań jest szeroki, a korzyści z ich realizacji nie do przecenienia. Co ważne, gro z tych zadań wpływa na podniesienie bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że samorządy z każdym kolejnym naborem czują silne wsparcie rządu i coraz odważniej realizują inwestycje duże, strategiczne i na miarę XXI wieku – podsumowuje wojewoda Łukasz Kmita.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – program zrównoważonego rozwoju

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców. To gwarantuje zrównoważony rozwój całego kraju. W II edycji programu każdy z samorządów otrzymał dofinansowanie, na które łącznie rząd przeznaczył ponad 30 mld zł.

Więcej na temat programu: https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych 


Małopolska Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj