Prawie 27 mln zł dla powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Edycja III (PGR)
2022-07-25

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to ważny filar zrównoważonego rozwoju całej Polski. To szansa na podniesienie jakości życia mieszkańców. Rozstrzygnięty niedawno trzeci nabór w ramach Programu skoncentrował się na rejonach, gdzie funkcjonowały PGR-y. Łącznie do jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce trafią ponad 4 miliardy złotych. Małopolska otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 214,3 mln zł na realizację 90 inwestycji, z czego prawie 27 mln zł stanowi wsparcie dla samorządów z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego.

Dziś w Tarnowie małopolscy parlamentarzyści - Anna Pieczarka, Piotr Sak - oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczyli samorządowcom z tych regionów czeki potwierdzające przyznane dofinansowanie.

- Dzięki olbrzymim środkom w wysokości ponad 214,3 mln zł w Małopolsce zostanie zrealizowanych 90 inwestycji na obszarach popegeerowskich! Ta edycja programu to silny impuls do rozwoju tych obszarów i szansa na realizację ambitnych projektów. To nowe otwarcie i świetna wiadomość dla wszystkich mieszkańców z tych terenów. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za kolejne środki, które trafią do Małopolski. Pozwolą one zrealizować inwestycje, które do tej pory były nieosiągalne, a które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. To szczególnie istotne dla terenów popegeerowskich – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Wsparcie w wysokości prawie 27 mln zł dla ziemi tarnowskiej i dąbrowskiej pozwoli zrealizować 14 zadań. Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie przeważają inwestycje drogowe – po cztery w obu powiatach. Cztery zadania zakładają też prace modernizacyjne – trzy z nich dotyczą infrastruktury sportowej powiatu tarnowskiego i jedno oczyszczalni ścieków w Oleśnie, w powiecie dąbrowskim. Wsparcie otrzymały także dwa projekty zakładające zagospodarowanie przestrzeni publicznej w powiecie tarnowskim. Serdecznie gratuluję samorządowcom pozyskanego dofinansowania – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Powiaty tarnowski i dąbrowski, a także gminy z tych powiatów otrzymały łączne dofinansowanie w wysokości 26 602 028,54 zł na realizację 14 zadań, w tym:

•    Powiat tarnowski:
– Gmina Pleśna – Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1356K Tarnów – Zakliczyn w miejscowości Rzuchowa i Szczepanowice: 1 990 000,00 zł;
– Gmina Radłów – Budowa chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów: 3 234 000,00 zł;
– Gmina Skrzyszów – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie terenów rekreacyjno- sportowych w miejscowości Skrzyszów: 1 996 696,54 zł;
– Gmina Tarnów – Modernizacja infrastruktury sportowej, rewitalizacja obszaru zdegradowanego i montaż OZE w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Tarnów: 1 225 000,00 zł;
– Gmina Tarnów – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Tarnów: 1 274 000,00 zł;
– Gmina Tuchów – Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku zaplecza obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach: 1 997 000,00 zł;
– Gmina Żabno – Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w m. Nieciecza. Budowa parkingu - miejsc postojowych na działce nr 1853/1 w m. Żabno, gm. Żabno: 648 550,00 zł;
– Gmina Żabno – Przebudowa dróg wewnętrznych  w miejscowościach  Goruszów,  Janikowice-Siedliszowice, Łęg Tarnowski (ul. Św. Anny), rozbudowa drogi gminnej, ul. Polna, w m. Żabno: 2 345 550,00 zł;
– Powiat Tarnowski – Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach Powiatu Tarnowskiego – boiska: Wojnicz, Ciężkowice, Tuchów: 3 292 800,00 zł;

•    Powiat dąbrowski:
– Gmina Gręboszów – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na dz. nr 679/2, 671, 670/1 i 670/2 w miejscowości Borusowa: 490 000,00 zł;
– Gmina Gręboszów – Przebudowa drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karsy i Borusowa na dz. nr 368/1, 368/2, 368/3 i 361 obręb Karsy: 320 000,00 zł;
– Gmina Olesno – Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Olesno - etap I: 1 960 000,00 zł;
– Gmina Szczucin – Przebudowa ul. Ks. M. Bracha w Szczucinie: 1 958 432,00 zł;
– Powiat Dąbrowski – Poprawa infrastruktury drogowej powiatu dąbrowskiego -  remont ciągu dróg powiatowych 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa oraz 1303K Zawierzbie - Kozłów – Szczucin: 3 870 000,00 zł.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – program zrównoważonego rozwoju
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców. To gwarantuje zrównoważony rozwój całego kraju. W II edycji programu każdy z samorządów otrzymał dofinansowanie, na które łącznie rząd przeznaczył ponad 30 mld zł.
Więcej na temat programu: https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych


20220725_PŁ PGR, 20220725_PŁ PGR, 20220725_PŁ PGR, 20220725_PŁ PGR,
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj