Nowa stacja uzdatniania wody w gminie Wietrzychowice - strategiczna inwestycja z szerokim wsparciem z budżetu państwa
2022-08-02

- Właściwe gospodarowanie zasobami wody to nie tylko zapewnienie podstawowych potrzeb mieszkańcom, ale także poprawa stanu środowiska. Nowa stacja uzdatniania wody w Wietrzychowicach to inwestycja kluczowa także dla dwóch sąsiednich miejscowości. Dzięki środkom przyznanym przez Premiera Mateusza Morawickiego oraz dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to strategiczne zadanie będzie mogło zostać zrealizowane. O pozyskanie tych środków szczególnie zabiegał Pan Poseł Wiesław Krajewski, stając się ambasadorem tego projektu. Projektu tak ważnego i potrzebnego dla mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z wójtem gminy Wietrzychowice Tomaszem Bankiem umowę potwierdzającą przyznanie gminie przez premiera Mateusza Morawieckiego środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach. W wydarzeniu wziął udział poseł Wiesław Krajewski oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Silne wsparcie rządowe

Szacunkowa wartość inwestycji to 3,7 mln zł. To ogromne zadanie nie miałoby szans realizacji w oparciu jedynie o środki gminy.

Gmina już pozyskała dofinansowanie dla zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 100 000 zł.

Dzięki staraniom posła Wiesława Krajewskiego oraz wojewody małopolskiego Łukasza Kmity premier Mateusz Morawiecki przyznał z rezerwy ogólnej budżetu państwa wsparcie dla gminy Wietrzychowice w wysokości 1 100 000 zł.

- Kolejne środki finansowe trafiają do gminy Wietrzychowice, niebogatej gminy w powiecie tarnowskim. Te środki pozwolą na realizację tej bardzo ważnej inwestycji w obszarze wodno-kanalizacyjnym. Chcę przypomnieć, że wcześniej na tę inwestycję gmina otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a łączna kwota rządowego wsparcia to 2 mln 200 tys. zł. Gratuluję Panu Wójtowi skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych - mówi poseł Wiesław Krajewski

- Słuchać mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby – to nadrzędne zadanie rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Szczególnie, że głos ten słyszalny jest zarówno z dużych ośrodków, jak i tych nieco mniejszych. Inwestycja w gminie Wietrzychowice jest tego najlepszym przykładem. Licząca około 4 tys. mieszkańców gmina podjęła się realizacji strategicznego zadania. Reagujemy na pojawiające się potrzeby na bieżąco – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- W Tarnowie przed kilkoma dniami przekazywaliśmy symboliczne czeki dla gmin popegeerowskich. Wcześniej było drugie rozdanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, a teraz kolejne środki z rezerwy Premiera Mateusza Morawieckiego. To jest przykład doskonałej współpracy administracji rządowej z samorządową. Trzeba zwrócić uwagę, że to jest realizacja programu rządu Prawa i Sprawiedliwości, jakim jest wyrównywanie szans i standardów życia mieszkańców mniejszych gmin, mniejszych miejscowości i dużych ośrodków – podkreśla I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Nowa jakość

W Wietrzychowicach działa aktualnie stacja uzdatniania wody wybudowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku jako uzdatniająca wodę pierwotnie dla DPS Wietrzychowice, a następnie w latach dziewięćdziesiątych zaadaptowana dla wodociągu grupowego. Jej wydajność aktualnie nie jest wystarczająca. Technologia nie pozwala na dostatecznie szybkie uzdatnianie wody, a ilość pobieranej wody rośnie. Z tego samego ujęcia korzystają także dwie sąsiednie miejscowości.

W związku z tym gmina zdecydowała się na budowę nowego budynku. Powstanie on w ramach projektu: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m³/doba w Wietrzychowicach”.

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach to obecnie najbardziej strategiczna inwestycja na terenie gminy. Stacja jest nam potrzebna, dlatego, że obecna nie do końca zaczyna już funkcjonować tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ilość pobieranej wody na terenie gminy Wietrzychowice jest coraz większa, my to dokładnie obserwujemy i widzimy poziom eksploatacji obecnej stacji. Musimy się zmierzyć z dużym problemem, jak na możliwości gminy Wietrzychowice i postarać się o nową stację. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy remontować obecnej stacji, tylko będziemy budować nowy budynek – dodaje wójt gminy Wietrzychowice Tomasz Banek.

Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku stacji (o powierzchni 227 m²) składającego się z części socjalnej i technologicznej, rozbudowę układu technologicznego do przepustowości 1000 m³/doba, budowę wiaty stanowiącej zadaszenie dla agregatu prądotwórczego oraz układu komunikacyjnego.


20220803 Umowy Wietrzychowice 20220803 Umowy Wietrzychowice 20220803 Umowy Wietrzychowice 20220803 Umowy Wietrzychowice 20220803 Umowy Wietrzychowice 20220803 Umowy Wietrzychowice 20220803 Umowy Wietrzychowice 20220803 Umowy Wietrzychowice 20220803 Umowy Wietrzychowice Wietrzychowice rezerwa PRM
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj