Odznaczenia państwowe dla członków SITK RP - Oddział w Krakowie
2023-03-20

Swoją działalność prowadzi od 1946 roku. Liczy 410 członków skupionych w 12 kołach. Podejmuje inicjatywy na rzecz postępu transportu, przede wszystkim w zakresie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Oddział w Krakowie – bo o nim mowa – angażuje się na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej w całej Małopolsce.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, przyznał zasłużonym członkom SITK - Oddział w Krakowie państwowe odznaczenia. Dziś ich wręczenia dokonał wojewoda.

– Zakres działań krakowskiego oddziału SITK to szereg zadań mających jeden cel: rozwój transportu. Małopolska infrastruktura kolejowa jest stale rozbudowywana i modernizowana. Mieszkańcy widzą te zmiany. Trwa renesans kolei. Dzięki rządowym środkom zmieniło się postrzegania dróg lokalnych. Realizacji doczekały się duże projekty drogowe. Skraca się czas dojazdu do pracy i szkoły, poprawia komfort jazdy oraz, co najważniejsze, zwiększa się poziom bezpieczeństwa. To zasługa wielu podmiotów: od administracji państwowej, przez samorządy, po szereg organizacji, takich jak Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Serdecznie gratuluję przyznanych odznaczeń i dziękuję za Państwa działalność. Razem dbamy o potrzeby Małopolski, bo rozwój transportu to nasza wspólna troska i wspólne zadanie. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i pasję, bo te odznaczenia państwowe są potwierdzeniem, że tak właśnie traktują Państwo infrastrukturę kolejową i transport – jako pasję, której poświęca się sporą część swojego życia. Takie podejście jest mi szczególnie bliskie i tym bardziej je doceniam – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda Kmita wręczył:

- pani Józefie Majerczak Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej oraz za działalność organizacyjną i społeczną;

- odznaczenia przyznane za działalność społeczną oraz za wkład w rozwój transportu – Złoty Krzyż Zasługi panu Zbigniewowi Marcowi i pani Janinie Mrowińskiej, zaś Srebrny Krzyż Zasługi panu Sergiuszowi Lisowskiemu.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział w Krakowie prowadzi rzeczoznawstwo, szkolenia i kursy, wdraża nowe rozwiązania techniczne, ekonomiczne i organizacyjne oraz realizuje doradztwo techniczne. Wykonuje także opinie i ekspertyzy, opracowania naukowo-badawcze i projektowo-studialne w zakresie komunikacji, drogownictwa i kolejnictwa, regulaminy transportu kolejowego oraz wyceny wartości rynkowej maszyn torowych. Organizuje również konferencje naukowo-techniczne, sympozja, warsztaty, seminaria, kursy szkoleniowe, spotkania techniczno-naukowe oraz Forum Mobilności w Krakowie. Stowarzyszenie wśród swoich statutowych zadań ma także wydawanie publikacji zwartych (monografii, podręczników, materiałów konferencyjnych itd.).

Więcej informacji o SITK Oddział w Krakowie: https://www.sitk.org.pl/

20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia 20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia 20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia 20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia 20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia 20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia 20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia 20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia 20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia 20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia 20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia 20230320 Dom kultury kolejarza odznaczenia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj