„Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”
2023-05-23

Pierwsza konferencja „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” – stała się faktem. W briefingu prasowym inaugurującym wydarzenie, jak również w części naukowej uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Problematyka zagrożenia powodziowego w Małopolsce to zagadnienie wymagające stałego monitoringu i zaangażowania wielu podmiotów. Dzisiejsza konferencja to budowanie przestrzeni dobrej współpracy. Takie działania pozwalają wypracowywać mądre, przyszłościowe rozwiązania. To dzięki nim gospodarowanie zasobami wodnymi może odbywać się w trosce zarówno o bezpieczeństwo ludzi, jak i przy poszanowaniu ekosystemów – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Konferencja gościła w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” – to wydarzenie realizowane w ramach projektu pod nazwą „Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem”.

Głównym jego celem jest zminimalizowanie zagrożenia powodzią na odcinku tzw. Wisły Sandomierskiej. Prace nadzoruje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wypracowany plan działań uwzględniać ma cele ekologiczne, a w jego realizację zaangażowani zostaną przedstawiciele lokalnych społeczności.

– W naszym województwie niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z powodziami. Nawalne deszcze trwające kilka godzin potrafiły zamieniać w krótkim czasie na co dzień niepozorne potoki w rwące rzeki stanowiące zagrożenie dla ludzi, mienia i infrastruktury. Dlatego konieczne jest nieustanne planowanie działań, które przed takimi sytuacjami mają chronić – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Celem programu jest zwiększenie ochrony przed powodzią, ze szczególnym uwzględnieniem doliny Wisły na tzw. odcinku sandomierskim, tj. od ujścia Nidy do ujścia Sanu, od Krakowa do Zawichostu. Program obejmuje także działania służące zapobieganiu skutkom suszy. W ramach projektu opracowane zostanie też studium wykonalności dla wyłonionych i uzgodnionych w konsultacjach działań. Dokument uzupełnią niedawno przyjęte, zaktualizowane Plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Tym samym dopełniona zostanie strategia zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem.

Projekt finansowany jest ze środków i realizowany będzie według standardów Banku Światowego dla opracowań Strategicznej Oceny Środowiskowej i Społecznej (SESA).

Materiały z konferencji „Bezpieczna Wisła - ekologicznie w przyszłość” oraz omówienia aktualnie prowadzonych działań będą publikowane na stronie www.bezpiecznawisła.pl.

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie


Bezpieczna Wisła Bezpieczna Wisła Bezpieczna Wisła Bezpieczna Wisła Bezpieczna Wisła
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj