Rządowy program "Razem bezpieczniej" w Małopolsce
2023-06-06

– Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych; podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego… To tylko wybrane z działań, jakie otrzymują dofinansowanie w ramach „Rządowego program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Małopolska w tegorocznej edycji programu zyska dofinansowanie w wysokości prawie 700 tys. zł. Realizowanych będzie 8 projektów przy minimalnym wkładzie własnym samorządów. Celem tych inicjatyw jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz podniesienie świadomości dotyczącej społecznych zagrożeń bezpieczeństwa. W ramach programu „Razem bezpieczniej” w skali całego kraju zostało zabezpieczonych w budżecie państwa na rok 2023 blisko 12 mln zł
– podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

W Małopolsce największe dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł popłynie do Biecza, Dębna oraz Bukowna. Urząd Miejski w Bieczu realizował będzie zadanie „Biecka Akademia Bezpieczeństwa II”. Projekt ten stanowi kontynuację zadania z ubiegłego roku. W 2023 roku wartość tego projektu wynosi 110 tys. zł.

Urząd Gminy Dębno zyskał dofinansowanie na projekt „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Dębno poprzez budowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 250244K w miejscowości Łoniowa”. Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi blisko 140 tys. zł.

Dofinansowanie trafi również do Urzędu Miejskiego w Bukownie na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Bukowno poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego”. Wartość tego projektu wyniesie ponad 130 tys. zł.

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dobczyc poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego, oznaczenie przejścia dla pieszych w Dobczycach, przy ul. Szkolnej oraz przeprowadzenie kampanii profilaktycznej wśród dzieci i seniorów” to zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Dobczyce. Kwota dofinansowania wynosi 95 tys. zł, a całkowita wartość projektu to ok. 100 tys. zł.

Blisko 82 tys. zł trafi do Urzędu Miejskiego w Tuchowie, który realizował będzie projekt „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Tuchów poprzez budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej (ul. Mickiewicza – starodroże DW 977) w Tuchowie”. Wartość tego zadania to blisko 91 tys. zł.

Urząd Gminy Poronin zrealizuje zadanie „Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i monitoring przejścia dla pieszych przy szkołach w Gminie Poronin”. Samorząd gminy na to zadanie otrzyma rządową dotację w wysokości ponad 70 tys. zł. Wartość zadania to ponad 78 tys. zł.

60 tys. zł dofinansowania trafi do Proszowic na realizację zadania „Bezpieczniej w centrum miasta Proszowice”. Całkowita wartość tej inwestycji to 63 tys. zł.

Taka sama kwota dofinansowania trafi do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej na realizację zadania „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1784K Wysoka – Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny, powiat wadowicki, gmina Kalwaria Zebrzydowska”. Łączna wartość projektu wyniesie 70 tys. zł.

Lista dofinansowań dla wszystkich projektów 2023 dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/program-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stasiaka

– W 2022 roku na realizację 6 projektów samorządy gmin i starostwa powiatowe w Małopolsce otrzymały kwotę prawie 600 tys. zł. Kolejny rok z programem „Razem bezpieczniej” to szansa dla projektów służących lokalnemu bezpieczeństwu. Takie inicjatywy – również na mniejszą skalę – są dopełnieniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dzięki któremu w Małopolsce udało się zmodernizować ponad tysiąc kilometrów dróg lokalnych, a następne inwestycje są w toku – mówi wojewoda Kmita.


Razem bezpieczniej 2023Razem bezpieczniej 2023
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj