XXIII Ogólnopolski Konkurs Papieski rozstrzygnięty!
2023-06-06

Po raz dwudziesty trzeci młodzi z całej Polski mieli możliwość uczestniczyć w konkursie dotyczącym nauczania świętego Jana Pawła II. Tegorocznej edycji przyświecało hasło: Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać. W rodzinnym mieście Karola Wojtyły blisko sześćdziesięciu laureatów odebrało dzisiaj nagrody i pamiątkowe dyplomy. W uroczystej gali finałowej uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Dziedzictwo nauczania świętego Jana Pawła II to niekończące się źródło odpowiedzi na pytania, z jakimi w sposób szczególny mierzą się osoby młode. Podtrzymywanie tego dziedzictwa i rozpowszechnianie nieprzeniknionej głębi rozmyślań polskiego papieża, jest wezwaniem dla nas wszystkich. Tym bardziej docenić należy Ogólnopolski Konkurs Papieski, który rokrocznie cieszy się niemalejącym zainteresowaniem – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Główne uroczystości miały miejsce w Wadowickim Centrum Kultury. Poprzedziła je msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, której przewodniczył biskup Damian Muskus.

Uświadamianie młodym ludziom znaczenia wolności, ukazanie jej w różnych aspektach życia człowieka poprzez ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z nauczania świętego Jana Pawła II – to filary tegorocznej edycji konkursu. Jak zawsze celem jest także popularyzowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej.

Na konkursowe wezwanie odpowiedzieć mogli: młodzież szkolna ucząca się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski. W tym roku wpłynęły łącznie 643 prace. W tym ponad połowę stanowiły zdjęcia, a pozostałe to prace plastyczne. Komisja konkursowa wyłoniła 59 laureatów.


20230606 Wadowice 20230606 Wadowice 20230606 Wadowice 20230606 Wadowice 20230606 Wadowice 20230606 Wadowice 20230606 Wadowice 20230606 Wadowice 20230606 Wadowice 20230606 Wadowice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj