Nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Trzebini
2023-06-07

7 czerwca 2023 roku na długo pozostanie w pamięci funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Trzebini. To właśnie dziś trzebińska jednostka otrzymała swój sztandar — symbol męstwa, odwagi i honoru. To szczególne święto i docenienie pełnionej na co dzień służby.

W uroczystości nadania sztandaru, ufundowanego przez Państwowe Przedsiębiorstwo Polska Grupa SW, udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Cieplucha, II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch, przedstawiciele NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, jak również funkcjonariusze innych służb mundurowych.

– Gratuluję nadania sztandaru. To moment docenienia Państwa służby dla Rzeczypospolitej. Życzę spełnienia w realizowanych obowiązkach służbowych. Chcę jednak podkreślić, że nadanie sztandaru to jednocześnie jeszcze większe zobowiązanie do jak najlepszego reprezentowania Służby Więziennej – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Trzebini celebrował biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Robert Chrząszcz.

Po nabożeństwie, przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej z Trzebini funkcjonariusze oraz zaproszeni goście przemaszerowali na płytę trzebińskiego rynku. Tam odczytano akt nadania sztandaru, po czym w drzewiec zostało wbitych sześć gwoździ honorowych. Poświęcony sztandar wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha przekazał na ręce dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini.

– Nadanie sztandaru jednostce penitencjarnej stanowi wyraz najwyższego wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy służąc i pracując, działają dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej. Dla funkcjonariuszy sztandar jest uznaniem i potwierdzeniem misji, którą codziennie pełnią na rzecz społeczeństwa – mówi dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini mjr Marek Stelmach.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zebrani na rynku obejrzeli pokaz musztry paradnej wykonanej przez kadetów klas wojskowych z Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini.

*
Zakład Karny w Trzebini jest jednostką przeznaczoną dla mężczyzn dorosłych w warunkach zakładu typu półotwartego i młodocianych odbywających karę po raz pierwszy. Zakład posiada też kilkudziesięcioosobowy oddział otwarty. W ciągu ostatnich lat jednostka przechodziła szereg modernizacji oraz usprawnień. W 2018 r. została oddana do użytku przywięzienna hala produkcyjna. W zakładzie może przebywać 330 skazanych.

Więcej: https://www.sw.gov.pl/galeria/zaklad-kary-w-trzebini


20230607 Trzebinia 20230607 Trzebinia 20230607 Trzebinia 20230607 Trzebinia 20230607 Trzebinia 20230607 Trzebinia 20230607 Trzebinia 20230607 Trzebinia 20230607 Trzebinia 20230607 Trzebinia 20230607 Trzebinia 20230607 Trzebinia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj