Medale „Pro Patria” dla działaczy Federacji Młodzieży Walczącej
2023-06-07

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnionych Medalem „Pro Patria” za swoją pracę zostało 11 działaczy Federacji Młodzieży Walczącej. Uroczystej dekoracji dokonał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Medale „Pro Patria”, nadawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, są wyrazem uznania za wiarę w Polskę i wartości wyrażone w dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna. Właśnie takim głębokim patriotyzmem i ideowością wyróżniali się działacze Federacji Młodzieży Walczącej. Wielkim honorem jest dla mnie wręczenie dziś Państwu tych odznaczeń. Dziękuję za tę chwalebną działalność na rzecz naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Federacja Młodzieży Walczącej była ogólnopolską organizacją opozycyjną. Powstała w 1984 roku jako kontynuacja rozbitej w 1981 roku przez aparat bezpieczeństwa Federacji Młodzieży Szkolnej. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych FMW wezwała do bezkompromisowej walki z chylącym się ku upadkowi ówczesnym systemem władzy. Federacja wraz z innymi ugrupowaniami młodzieżowymi opozycji politycznej odegrała szczególnie ważną rolę w okresie przełomu politycznego lat 1988 i 1989, przypominając rangę ideowego dziedzictwa „Solidarności” i ułatwiając tej ostatniej powrót na scenę polityczną.

*
Medal „Pro Patria”, ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 1 września 2011 r. Na awersie, w centralnym miejscu umieszczono wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę bojową, a po prawej o szablę polską, wzór 1921/22. Na rewersie natomiast znajduje się napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. W centralnej części medalu umieszczony został dwuwyrazowy napis: „Pro Patria”, a pod nim poziomo daty: „1768” i „1989”. Są to daty Konfederacji Barskiej oraz roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod datami umieszczono także układ gałązek – po lewej stronie z liśćmi dębowymi symbolizującymi cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę, a po prawej stronie wawrzyn, który uosabia zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt. Dodatkowo, centralnie pod napisem „Pro Patria” umieszczono odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 roku.


Więcej o Federacji Młodzieży Walczącej: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/9474,Uroczystosci-poswiecone-Federacji-Mlodziezy-Walczacej-Warszawa-1112-wrzesnia-201.html


Więcej o Medalu „Pro Patria”: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wyr%C3%B3%C5%BCnienia-honorowe/medal-%E2%80%9Epro-patria%E2%80%9D.html


20230607 Odznaczenia FMW 20230607 Odznaczenia FMW 20230607 Odznaczenia FMW 20230607 Odznaczenia FMW 20230607 Odznaczenia FMW 20230607 Odznaczenia FMW 20230607 Odznaczenia FMW 20230607 Odznaczenia FMW 20230607 Odznaczenia FMW 20230607 Odznaczenia FMW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj