Małopolskie uroczystości z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej
2023-09-15

Troszcząc się o stabilność i efektywność finansów publicznych, stoją na straży prawidłowego funkcjonowania państwa. Wspierają podatników i przedsiębiorców. Krajowa Administracja Skarbowa – bo o niej mowa – we wrześniu obchodzi swoje święto. Dzisiaj uroczystości z tej okazji odbyły się w Krakowie. Uczestniczył w nich wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Centralnym punktem wojewódzkich obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej była uroczysta zbiórka na placu Szczepańskim w Krakowie. Obecni byli między innymi zastępca szefa KAS, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Mariusz Gojny, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Bożena Drabik, a także przedstawiciele i zwierzchnicy instytucji publicznych oraz służb mundurowych w naszym województwie.

- Troska o finanse publiczne, kontrola ich przepływu oraz dbałość o racjonalne gospodarowanie są przejawem naszego patriotyzmu i szacunku do wspólnego dobra narodowego, jakim jest wartość polskiego pieniądza. Dzisiejsze obchody organizowane w ramach przypadającego 21 września Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, są podsumowaniem działalności administracji efektywnej i nowoczesnej, dostosowanej do zmieniających się warunków celno – skarbowych w naszym kraju i w Unii Europejskiej - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Po podniesieniu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu, w podniosłej atmosferze, najbardziej zasłużeni pracownicy i funkcjonariusze odebrali odznaczenia państwowe. Postanowieniami prezydenta Andrzeja Dudy przyznane zostały Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

Uroczystej dekoracji w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Towarzyszył mu wiceminister Mariusz Gojny.

- Wojewódzkie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej to doskonała okazja do przekazania podziękowań wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom administracji skarbowej za dotychczasową, wzorową służbę na rzecz bezpieczeństwa interesów Skarbu Państwa i obywateli polskich. Niech wyrazem tej wdzięczności będę wręczone odznaczenia i awanse, które zmotywują Państwa do jeszcze większego działania w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących pomyślnemu rozwojowi naszego kraju - podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

Minister Finansów wyróżnił pracowników i funkcjonariuszy KAS w Krakowie odznakami „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”. Ponadto 6 osób z Małopolski spoza struktury Krajowej Administracji Skarbowej, które wspierają jej zadania, także otrzymało odznakę „Zasłużony dla KAS”.

Wśród wyróżnionych był wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a także: komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk oraz prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Anna Moździerz.

- Spójne działania organów administracji państwowej oparte na sumiennym wykonywaniu zadań to fundament stanowiący podstawę rozwoju. Nie ma silnego państwa bez silnej administracji państwowej. Szczególnie ostatnie lata przyniosły wyjątkowy sprawdzian w tym zakresie. Dzięki otwartości, pracowitości i zaangażowaniu małopolskie organy administracji udowodniły, że w każdej sytuacji stanowią jedność, a nawet najbardziej wymagające zadania mogą być zrealizowane sprawnie. Dziękuję za przyznane wyróżnienie. Jest ono dla mnie motywacją do dalszej pracy dla Małopolski – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas uroczystości wręczono także mianowanie na wyższe stopnie służbowe: młodszego inspektora, podinspektora, nadkomisarza i komisarza, a także wyższe stanowiska służbowe. Decyzją dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Bożeny Drabik awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali także członkowie kompanii honorowej Izby Skarbowej w Krakowie.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów kompanii honorowej Izby Skarbowej w Krakowie oraz kompanii honorowej XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) powstała 1 marca 2017 r., a jej powołanie było wynikiem reformy dotychczasowych trzech odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, tj. administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

Nowa skonsolidowana KAS obejmuje: izby administracji skarbowej (16), urzędy skarbowe (400), urzędy celno-skarbowe (16 wraz z 43 delegaturami i 134 oddziałami celnymi), Krajową Informację Skarbową z siedzibą w Bielsku-Białej (i 5 delegaturami oraz 2 wydziałami), a także Krajową Szkołę Skarbowości z siedzibą w Warszawie (i 8 filiami).


20230915_KAS3320230915_KAS2820230915_KAS3820230915_KAS3420230915_KAS3120230915_KAS3520230915_KAS3220230915_KAS3720230915_KAS2920230915_KAS3920230915_KAS3620230915_KAS3020230915_KAS2620230915_KAS27
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj