Innowacyjne technologie w służbie bezpieczeństwu. Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki zainaugurowało swoją działalność
2023-09-18

Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju polskiego przemysłu poprzez innowacyjne rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i akustyki. Powstało jako inicjatywa Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki zainaugurowało właśnie swoją działalność.

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło w siedzibie Instytutu w Krakowie przy ul. Cementowej przedstawicieli świata nauki, edukacji, a także administracji rządowej i samorządowej. Na zaproszenie dyrektora Instytutu dr. hab. inż. Pawła Pichniarczyka oraz prezesa Sieci Łukasiewicz Andrzeja Dybczyńskiego – obecny był wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W inauguracji uczestniczyli także m.in.: ks. bp Robert Chrząszcz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jadwiga Emilewicz, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju Jerzy Muzyk, komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie bryg. Marek Chwała, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Jerzy Lis, rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Sylwester Tabor oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

- Szerokie doświadczenie środowiska zgromadzonego wokół Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest bezcennym fundamentem. To na nim wyrosło w stolicy Małopolski miejsce jedyne w swoim rodzaju. Miejsce badań i rozwoju, którego efekty służyć będą szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. Działając na pograniczu sfery nauki, biznesu i administracji – daje gwarancję innowacyjności, spójności i skuteczności realizowanych projektów
– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jeden z dwóch największych ośrodków badań ogniowych w Polsce
Nowe centrum badawcze jest największym w obszarze Sieci Badawczej Łukasiewicz i jednocześnie jednym z dwóch największych ośrodków badań ogniowych w Polsce.

Dodatkowo jest jedyną w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką oraz jedną z trzech w Europie prowadzącą badania ogniowe w dużej skali na ścianie badawczej o wysokości 10 metrów.

Wśród głównych priorytetów działań ośrodka znajdują się m.in.: niskoemisyjne i energooszczędne technologie, badania ogniowe wyrobów budowlanych, izolacyjność akustyczna, certyfikacja wyrobów i usług zgodnie z obowiązującymi standardami, krajowe i europejskie oceny techniczne, recykling i gospodarka odpadami. Akredytowane laboratorium gwarantuje jakość i miarodajność przeprowadzanych w Instytucie badań i testów.

Odpowiadając na współczesne wyzwania
Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstało w odpowiedzi na rosnące wyzwania społeczno-gospodarcze związane z nowoczesnym budownictwem. W obliczu potrzeby dostarczenia ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań dla branży budowlanej, Centrum skupia się na innowacyjnych technologiach, które spełniają wymogi ekologiczne, są energooszczędne i bezpieczne dla użytkowników.

- To, że Centrum powstało w Krakowie, ma spore znaczenie. Współpraca z wiodącymi jednostkami naukowymi takimi jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska czy też Uniwersytet Rolniczy – zapewnia wielowymiarową korzyść i stałość w dostępie do zasobów naukowych i badawczych. Wreszcie warto podkreślić współpracę ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Tam, gdzie nauka spotyka się z doświadczeniem praktycznym, możemy spodziewać się najlepszych efektów – dodaje wojewoda Kmita.

Centrum nie tylko prowadzi badania, ale także staje się miejscem edukacji dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. To miejsce, w którym młodzi ludzie zdobywają wiedzę i praktyczne doświadczenie, a jednocześnie stanowi poligon doświadczalny dla strażaków.

Zasłużeni w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki
W wyjątkowym dniu inauguracji działalności Centrum pracownicy Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi.

Za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki prezydent Andrzej Duda odznaczył 5 osób Brązowym Krzyżem Zasługi. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej wyróżnionych zostało: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – 5 osób, Medalem Srebrnym – 5 osób, Medalem Brązowym – 1 osoba.

Uroczystej dekoracji w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał zastępca szefa kancelarii prezydenta RP Piotr Ćwik wspólnie z wojewodą małopolski Łukaszem Kmitą. Towarzyszył im dyrektor Instytutu dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk.

- Za każdym sukcesem instytucji stoją osoby, dla których wykonywanie codziennych zadań znaczy więcej niż tylko praca. To osoby, które z obowiązków zawodowych uczyniły misję. Realizując ją sumiennie i z pasją, wnoszą znaczący wkład w rozwój jednostki. To one są kołem napędowym innowacyjności. Niech przyznane odznaczenia będą nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych starań, ale jednocześnie stanowią inspirację do nieustawania w ciekawej drodze, jaka stała się Państwa udziałem –
mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Inauguracja Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki w ramach sieci Badawczej Łukasiewicza objęta została patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Źródło: https://www.icimb.lukasiewicz.gov.pl/centrum-bezpieczenstwa-pozarowego-i-akustyki


4D5A2544AH0A3568AH0A36104D5A20434D5A23054D5A25184D5A23674D5A2449
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj