Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce otwarta
2023-09-18

– To historyczny moment dla mieszkańców powiatu wielickiego. Z myślą o bezpieczeństwie lokalnej społeczności, a także turystów i kuracjuszy powstała nowa siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. Strażnica liczy ok. 2,2 tys. m2 powierzchni użytkowej. Jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb strażaków. To ogromna inwestycja, która posłuży na wiele lat! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W uroczystym otwarciu nowego budynku uczestniczyli także: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, parlamentarzyści – Urszula Rusecka, Anna Pieczarka, Józefa Szczurek- Żelazko, Norbert Kaczmarczyk, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka oraz małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek.

Nowa jakość, dobra lokalizacja

– Liczba wyjazdów Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w KP PSP Wieliczka wraz z OSP z powiatu wielickiego w latach 2019-2022 to średnio ponad 2100 w ciągu roku. Decyzja o budowie nowej siedziby Komendy była podyktowana troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Lepsze warunki pracy strażaków oraz dogodne umiejscowienie pozwalające na szybsze dotarcie wozów bojowych na miejsce zdarzenia to podnoszenie bezpieczeństwa Małopolan – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Obiekt nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i ul. Powstania Styczniowego.

Strategiczne centrum bezpieczeństwa

Komenda Powiatowa PSP jest częścią większego kompleksu. 17 lipca 2023 r. uroczyście otwarto tam nową siedzibę Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

- Inwestycja powstała w Wieliczce w pobliżu drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej 966 jest inwestycją strategiczną z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jej lokalizacja umożliwia sprawniejsze poruszanie się służb. Zlokalizowana jest na nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa od Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Po jej podziale geodezyjnym powstało swoiste centrum bezpieczeństwa: niedawno otwarta nowa siedziba Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz nowa siedziba KP PSP. To przykład dobrej współpracy podmiotów administracji publicznej, którym przyświeca wspólny cel, jakim jest dobro Małopolan, w myśl zasady: razem jesteśmy silniejsi – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Budynek robi wrażenie

Budynek został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich to część garażowa, część warsztatowa, stacja serwisowa aparatów ochrony układu oddechowego oraz myjnia. Druga część budynku została przeznaczona na biura, pomieszczenia socjalne i szkoleniowe, a także ściankę wspinaczkową oraz siłownię. Nie zabrakło również sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

Całość inwestycji jest proekologiczna. Dach budynku został pokryty panelami fotowoltaicznymi, a pod placem manewrowym zaprojektowano zbiornik do przechwytywania wody deszczowej.

Łączna wartość inwestycji  pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym” (środki za lata 2019-2023) to prawie 26 mln zł, z czego wsparcie udzielone w ramach budżetu Wojewody Małopolskiego oraz Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa to prawie 21,4 mln zł. Kwotę 4,2 mln zł dołożył także powiat wielicki.

Spojrzenie wstecz


Ochotniczą Straż Pożarną w „Solnym Mieście” założono w 1872 roku. Budynek, w którym mieściła się dotychczasowa siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zlokalizowany był na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”. Wybrany został ze względu na konieczność ratowania zabytkowych żup, gdzie często dochodziło do pożarów.

Z biegiem czasu okazało się, że nie jest to dobre miejsce na remizę PSP. Śpieszące na ratunek wozy strażackie traciły cenne sekundy, manewrując na wąskich alejkach. Także ze względu na stan techniczny, bliskość kopalni i duże natężenie ruchu turystycznego budynek nie był w pełni funkcjonalny.

11 marca 2019 roku podpisano akt notarialny, na mocy którego nastąpiła zamiana działek między Kopalnią Soli „Wieliczka” a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostwo. Dzięki wymianie gruntów mogła ruszyć budowa nowej komendy. 29 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę nowej siedziby. 9 września 2020 roku uzyskano pozwolenie na budowę, natomiast 28 września 2020 roku Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłosiła przetarg na realizację tego przedsięwzięcia.

29 grudnia 2020 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie, podczas którego została podpisana umowa na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. Następnie 12 stycznia 2021 roku przekazano plac budowy oraz dokumentację na realizacje zadania firmie Baudziedzic sp. z o. o. , po czym nastąpiło rozpoczęcie prac budowlanych. 2 lipca 2021 roku na placu budowy przy ul. Powstania Styczniowego odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Komendy.

Nowe inwestycje budowlane do 2025 roku

W ubiegłym roku wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".

W planie PSP ujęto realizację 117 inwestycji budowlanych w całym kraju: 55 zadań polegających na budowie nowych obiektów oraz 62 zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących.

Na realizację tych inwestycji zaplanowano środki finansowe w wysokości 800 mln zł.

– Oprócz budowy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce i magazynem przeciwpowodziowym na liście dotyczącej Małopolski znalazły się cztery inne inwestycje – przypomina wojewoda Kmita.

Są to:
1. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.
2. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.
3. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów.
4. Budowa stanowiska do realizacji działań z zakresu pożarów wewnętrznych w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.


4D5A29634D5A28144D5A26614D5A26374D5A29314D5A2755AH0A38444D5A26074D5A28294D5A2961AH0A3797
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj