Ponad 90 mln zł dla samorządów powiatu oświęcimskiego w ramach planowanej VII edycji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego
2024-07-09

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar spotkał się dziś w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z beneficjentami Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Podczas spotkania omówione zostały plany realizacji VII edycji programu na lata 2026-2030, na którą rząd planuje przeznaczyć ponad 90 mln zł. Środki te trafią do samorządów z powiatu oświęcimskiego.


W spotkaniu udział wzięli: starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, burmistrz Brzeszcz Radosław Szot, wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyna Węgrzyn-Madeja.

Z przyjemnością informuję, że rząd dla beneficjentów Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego planuje przeznaczyć aż 90 mln zł w ramach planowanej VII edycji na lata 2026-2030. Te środki pozwolą na realizację kluczowych inwestycji, które znacząco wpłyną na rozwój regionu – poinformował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podczas briefingu prasowego, który odbył się po spotkaniu z przedstawicielami samorządów.


- Rozmowy dotyczące VII edycji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego przebiegły bardzo pozytywnie. Udało nam się ustalić priorytety na najbliższe lata i wypracować wspólne stanowisko co do najważniejszych inwestycji. Beneficjenci programu wykazali ogromne zaangażowanie i determinację, co daje nam pewność, że kolejne etapy realizacji OSPR przyniosą oczekiwane rezultaty. Jestem przekonany, że współpraca między rządem a samorządami lokalnymi będzie nadal owocna, a realizowane projekty przyczynią się do dalszego rozwoju naszego regionu – wyjaśnił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.


Z myślą o ziemi oświęcimskiej


OSPR realizowany jest od 1997 roku. Obejmuje szereg projektów infrastrukturalnych i społecznych mających na celu harmonijny rozwój Oświęcimia i okolicznych gmin.


Beneficjenci Programu zostaną wskazani rozporządzeniem Rady Ministrów powołującym VII etap OSPR. W ich gronie znajdzie się województwo małopolskie, powiat oświęcimski, miasto Oświęcim, gmina Oświęcim, gmina Brzeszcze oraz gmina Chełmek.


VI edycja programu (2021-2025)


W ramach bieżącej, VI edycji programu zaplanowano realizację zadań o łącznej wartości ponad 92 mln zł, finansowanych środkami budżetu państwa w wysokości ponad 61,6 mln zł oraz wkładem beneficjentów w kwocie ponad 30,4 mln zł. W ramach VI edycji zaplanowano inwestycje drogowe poprawiające dojazd do Oświęcimia i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także inne przedsięwzięcia, w tym m.in. zagospodarowanie terenu i budowę parkingu podziemnego w centrum Starego Miasta w Oświęcimiu, utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezince, a także rewitalizację Parku Miejskiego w Brzeszczach.


Realizacja programu w latach 1997-2019


Na realizację zakończonych pięciu etapów programu w latach 1997-2019 przeznaczono z budżetu państwa środki w wysokości ok. 139 mln zł, które w połączeniu z wkładem beneficjentów w kwocie ok. 95 mln zł pozwoliły zrealizować inwestycje o łącznej wartości ok. 234 mln zł.
Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ramach OSPR od 1997 r. należą:


•    stworzenie bazy lokalowej pod funkcjonowanie oraz powołanie do życia Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu,
•    wykonanie planu miejscowego obozowej strefy ochronnej wokół byłego KL Birkenau,
•    oddanie do użytku głównego parkingu dla zwiedzających KL Birkenau wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Męczeństwa Narodów i ul. Czernichowskiej w Brzezince,
•    modernizacja ul. Konopnickiej na dojeździe do węzła drogowego NIWA wraz z budową wiaduktu pod linią kolejową Oświęcim – Kraków Płaszów,
•    remont mostu Piastowskiego na Sole w Oświęcimiu, łączącego obszar poobozowy (Zasole) z centrum miasta,
•    modernizacja Placu Kościuszki w Oświęcimiu, stanowiącego główne miejsce uroczystości państwowych i patriotycznych samorządu oświęcimskiego,
•    rekonstrukcja i renowacja Zamku Piastowskiego wraz ze wzgórzem zamkowym,
•    modernizacja ul. Kościelnej i placu ks. Skarbka w rejonie Centrum Żydowskiego i Synagogi oraz płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu.


Planowanie kolejnych etapów programu pozwala nam kontynuować rozwój regionu w sposób zrównoważony i odpowiadający na potrzeby mieszkańców. Cieszę się, że już od 1997 roku udało się zrealizować tak wiele projektów, które przyniosły wymierne korzyści naszej społeczności. Liczę, że dzięki kolejnym edycjom OSPR uda się zrealizować jeszcze więcej ważnych zadań – dodał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

20240709_Oswiecim_OSPR_RFRD 20240709_Oswiecim_OSPR_RFRD 20240709_Oswiecim_OSPR_RFRD 20240709_Oswiecim_OSPR_RFRD oo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj