DOFINANSOWANIE NA MAŁOPOLSKIE DROGI
2011-07-15
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski w czwartek (14 lipca) podpisał z samorządami umowy o wartości dotacji 2,2 mln złotych na remonty i modernizacje dróg lokalnych. To kolejne umowy w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W sumie w tym roku zostały zawarte już 43 umowy.

Dotacje otrzymają gminy: Myślenice, Czarny Dunajec, Zator i Dębno. W ramach tych inwestycji zostanie wyremontowanych ponad 7,6 kilometrów dróg lokalnych.

Trzy z tych projektów udało nam się dofinansować dzięki oszczędnościom jakie pojawiły się po rozstrzygnięciu wcześniejszych przetargów. – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski – Te pieniądze przekazaliśmy na realizacje remontów w gminach Czarny Dunajec, Zator oraz Dębno.

Gmina Czarny Dunajec przeprowadzi kompleksową modernizację ciągu dróg lokalnych nr 4301, 3636, 5757, 3946 na długości ponad blisko 3,5 kilometra. Zostanie utwardzona i wyrównana nawierzchnia drogi i poboczy, zostaną przeprowadzone remonty chodników oraz oznaczone przejścia dla pieszych.

W gminie Dębno (powiat tarnowski) zostanie przebudowany 2,3 kilometrowy odcinek drogi gminnej między Sufczynem a Wolą Dębińską. Remont wyniesie ok. 500 tys. złotych. Dotacja z budżetu państwa pokryje połowę kosztów gminnej inwestycji.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 320 tys. złotych gmina Zator będzie mogła przeprowadzić remont ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej w Zatorze.

Gmina Myślenice otrzyma ponad 770 tys. złotych dofinansowania na rozbudowę i poprawę bezpieczeństwa przy ulicy Parkowej. Koszt remontu wyniesie 1,48 mln zł., z czego 771 tys. złotych stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

Wojewoda małopolski, jako przedstawiciel administracji rządowej w województwie realizuje „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” . Podczas każdej edycji programu o przyznaniu dofinansowania na terenie województwa małopolskiego decydowała komisja powołana przez wojewodę małopolskiego, która oceniała wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Samorządy mogły składać zastrzeżenia do oceny przeprowadzonej przez komisję, a także uzupełnić braki formalne.

Komisja po zakończeniu prac przedstawiała wojewodzie listę rankingową do akceptacji. Następnie lista ta przekazywana była do MSWiA. Po zatwierdzeniu listy rankingowej przez ministerstwo samorządy otrzymywały od wojewody dokumenty potwierdzające kwalifikację do programu. Samorządy miały czas do 31 marca każdego roku na rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Inwestycje powinny być zakończone do 15 listopada, a rozliczone - do końca roku. Po wyłonieniu wykonawców podpisywane są umowy. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości do 50 procent planowanych kosztów – pozostałe fundusze samorządy muszą wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.

Realizacja projektów jest na bieżąco nadzorowana przez służby wojewody, poprzez wprowadzony własny system bieżącej sprawozdawczości. Pozwala on na sprawne monitorowanie realizacji zadań od momentu rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia. Samorządy zobowiązane są do przesyłania informacji o realizacji projektu co 2 tygodnie. W ten sposób wiemy, czy remont przebiega zgodnie z harmonogramem prac, czy też występują jakieś opóźnienia. Sprawozdawczość jest poszerzona o dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów realizacji zadania, od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji. Monitorowane jest też zapotrzebowanie na środki budżetu państwa tak, aby pieniądze przekazywane były samorządom na bieżąco.

Wojewoda co roku, na wybranej próbie projektów, przeprowadza wnikliwe kontrole w zakresie prawa zamówień publicznych oraz rzeczowej realizacji zadań. Wszelkie uwagi przekazywane są samorządom. Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego monitorują również realizację wydawanych zaleceń pokontrolnych. W dotychczasowych dwóch edycjach programu zachowane zostały wszystkie terminy rozliczeń i sprawozdawczości, zarówno przez samorządy do wojewody, jak również wojewody do MSWiA.

Dodatkowo możemy pochwalić się pełnym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych. Wypracowane oszczędności po przetargach przekazywane są na dofinansowanie kolejnych projektów z listy rankingowej.
kracik
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj